Dansk Ølmærke og Gode Ølsteder

Landsbestyrelsens mål med udvalget

Er at tilsikre godeølsteder.dk er opdateret, relevant og troværdig. Herudover skal udvalget tilsikre, at Dansk Ølmærke kan blive uddelt til gode ølsteder i Danmark hvert andet år (i lige år).

 

Udvalget skal sørge for, at lokalafdelingernes webredaktører holder www.godeoelsteder.dk opdateret med relevante oplysninger om gode udskænknings- og indkøbssteder samt bryggerier, webshops og rabataftaler.
De relevante oplysninger bør indeholde mailadresse, webadresse, telefonnummer og postadresse.

 

Udvalget skal også sikre, at arbejdet med uddelingen af Dansk Ølmærke fremadrettet lettes ved hjælp af godeølsteder.dk. Endelig skal udvalget, senest inden årets udgang (2021), få lavet nyt diplom som skal kunne bruges til uddelingen.

 

Det nuværende udvalg har valgt at arbejde med disse opgaver

  • At samle udvalget i begyndelsen af september for at koordinere arbejdet frem til uddeling af Dansk Ølmærke.
  • At udsende indberetningsskemaer til alle lokalafdelinger inden udgangen af september.
  • Indsamle og bedømme de indsendte skemaer
  • Indsende dem til landsbestyrelsen til orientering.
  • Lokalafdelingerne skal informere modtagere af ølmærkestederne inden udgangen af februar.
  • At den endelige liste med Dansk Ølmærke bliver offentliggjort 1. marts på ale.dk.
  • Listen offentliggøres i det først komne nummer af ØLentusiasteN
  • Samle alle indgåede rabataftaler og holde overblik over disse. Herunder evt. få indgået nye aftaler, såfremt den oprindelige ikke længere findes.
  • Uddele klistermærker med rabataftale til de steder der har indgået en sådan.

Medlemmer

Bjarke Jul Christensen, Birkerød (tovholder)
Jakob Sørensen, Esbjerg
Kasper Mundt-Nielsen (repræsentant for bestyrelsen)
Bitten Riis Thomsen, Farum