Årsmøde

Årsmøde 2022

På Lands foreningens årsmøde i foråret blev der vedtaget vedtægt ændringer. Dette betyder vi som lokal foreningen skal tilpasse os de nye regel sæt. Efter årsmødet vil der bliv Beer Battle mellem håndbrygger øl og kommercielt øl. ( se andet arrangement)

Den nuværende bestyrelse vil hen over sommeren vurdere hvilke betydning vedtægt ændringerne vil få for vores lokal afd. og hvordan vi  skal fungere fremad rettet. Skal der nye kræfter til, skal vi lave arrangementerne anderledes.
Hvis nogen har ideer eller lyst til at tænke kreativt om afd. fremtid, så kontakt gerne formanden.

 

Dagsorden iht. nye vedtægter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning om lokalafdelingen
4. Aflæggelse af regnskab ( ikke aktuelt )
5. Indkomne forslag
6. Valg af Lokalafdelingsformand
7. Valg af Afdelingskasserer
8. Valg af Afdelingsnæstformand
9. Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer og evt. valg af menige bestyrelsesmedlemmer

Mere info kommer

Med ret til ændringer

Tid og sted

08. oktober 2022 kl. 15:00
Frederikshavn Bryghus

Pris og tilmeldingsfrist

Tilmeld arrangement