Referat af Årsmøde i Lokalafdeling Amager, afholdt 26/10 2023 kl. 19 på Kareten

 

1: Valg af dirigent
Inger Christensen modtog valg til dirigentposten


2: Valg af referent
Mikael Tvede Andersen modtog valg til referentposten.


3: Beretning om lokalafdelingen
Formand Peter Salomonsen var desværre forhindret i at møde, men hans beretning blev sendt ud per mail, og blev ligeledes læst op på Årsmødet.


4: Aflæggelse af årsregnskab
Kasserer Janus Thousig fremlagde regnskab, som årsmødet efterfølgende tog til efterretning.


5: Indkomne forslag

A: Årets Bryggeri 2023
Et par kandidater var nævnt: Slowburn. Amager Bryghus. Reersø Bryghus. Hazy Bear, Christiania Bryghus. Observatoriet og People Like Us.
Årsmødet var enige om at indstille People Like Us (er sket)

 

B: Indstilling til Den Regionale Ølpris
Mikael foreslog Alvin Bisgaard fra Café Langebro, og Jørgen Sandahl foreslog Hancock Depot i Kirstinehøj. Årsmødet blev enige om at bede regionsrådsmødet tage begge kandidater til efterretning i forbindelse med den endelige indstilling, på lige fod med eventuelt yderligere kandidater fra andre lokaldafdelinger i region København (er sket).

 

C: Ølmærker
Årsmødet anbefalede disse steder til at modtage Ølmærker næste gang:
* People Like Us
* Hop House
* Beer Hive
* Café Langebro
* Restaurant Kareten
* Amager Bryghus, inkl. Taproom Bryggen
* Bootleggers (Holmbladsgade og Islands Brygge)
* Fish & Beer
* Toft Vin
* Stamsted i Ørestad
* Christiania Bryghus

 

6: Feedback fra medlemmer

A: Håndbrygger gruppe
Der er enighed om at fortsætte håndbryg aktiviteterne. Det foreslås at lægge vægt på en mere fast struktur (mødetid og sted). Forslag om et konkret fast sted på Islands Bryggen blev forelagt, og bestyrelsen undersøgger dette. Peter Christensen opstartsmøde. Også forslag om at besøge håndbruggergruppen i Rødovre / Vestegnen.

 

B: Hvordan vil I informeres om arrangementer?
Ingen ændringer nødvendige.

 

C: Hvilke arrangementer bør vi have?
Jørgen foreslog besøg i Hancock depotet, med grill og hygge.
Peter fortalte om busturen, der er i støbeskeen, i samarbejde med Lokalafdeling København.
Henrik foreslog at genoptage de medlemsdrevne ølsmagninger rundt omkring på øen.
Thor foreslog tur til Refsvindinge / Ørbæk

 

D: Øllets dag 2024 - Hvor og hvordan?
Amager Centret fungerede rigtig godt. Stor hjælp, central beliggenhed osv.
Foreslag var at tage et møde med Dorthe fra AC event, og næste år forsøge at optimere plads til udstllere, og have flere borde til gæsterne.

 

E: DM i Blindsmagning 2024 - Hvem?
Forslag om at lave lokalmesterskab, og lade vinderne deltage i DM. Inger og Peter vil gerne stille op.

 

7: Valg af Lokalafdelingsformand
Nuværende næstformand Mikael Tvede Andersen modtog valg til posten som lokalformand

 

8:Valg Afdelingskasserer
Janus Thousig modtog valg til posten som afdelingskasserer.

 

9: Valg af Afdelingsnæstformand
Ingen kandidater, årsmødet accepterede at bestyrelsen konstituerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde.

 

10: Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer og valg af menige bestyrelsesmedlemmer
Årsmødet var indstillet på at alle kandidater modtager valg. Valgt blev:
Anders Kjersgaard, Dorthe Christiansen, Frank Urban, Kim Kjeldstrup og Mie Haagen Olsen.

11: Valg af bestyrelsessuppleanter
Som suppleanter til bestyrelsen blev valgt Inger Christensen og Peter Christensen.


12 :Valg af afdelingsrevisor og -suppleant
Ole Bachmann blev valgt til posten som afdelingsrevisor


13: Eventuelt
Jack siger tak til bestyrelsen for godt arbejde i forbindelse med ”redningen” af Øllets Dag.

Mødet hævet kl 20:30, tak for i aften!
//Mikael Tvede Andersen, referent

Velkommen til – og lad os skåle mødet i gang
Dorte bød velkommen med fyldte glas og højt skum

 

Valg af dirigent og af referent – Inger og Peter S. foreslås af bestyrelsen
Inger og Peter blev valgt med klapsalve.

 

Formandens beretning og godkendelse af beretning
Hej med jer og velkommen til årsmøde 2022 Amager.
Endnu et år er gået Jeg synes faktisk Vores lille forening er nået langt.
Vi har faktisk fået en hel del nye medlemmer, som er super dejligt.
Det er der også smutte nogen, kan man jo ikke undgå og jeg kan ikke se hvor mange der er fået... af fejl på hjemme siden.

Til vores bestyrelsesmøder har vi haft store snakke om hvad man kan gøre for at få flere nye medlemmer. Hvor mange forslag er kommet på bordet og vi har også fundet et par stykker som kan bruges.
Der kommer nogle nye ideer frem af den nye bestyrelse.

Det var jo også året hvor vi steg i kontingent. Jeg var og er stadig meget imod dette.. Ikke fordi at de 100 til 200 kr mangler i min pung. Men jeg mener faktisk at landsbestyrelsen har brugt for mange penge.
For det første: Budget er over steget med 150000 kr på den nye hjemmeside der er blevet lavet.
NR 2: så kunne jeg også rigtig godt tænke mig få uddybet hvad man bruger 2 millioner danske kroner til i vores forening personale udgifter. Jeg ved godt det koster meget at få lavet vores ølblad, køresel, alt til årsmøder osv osv...men 2 mil det er alser rigtigt meget.

Jeg synes faktisk prikken over i'et var, da man har valgt at få en reviser til at være diagent til vores årsmøde i marts 2022 og skulle betales af vores kontingentpenge.

Det ser meget forkert ud fra landsbestyrelsen, og at man så råber op om bål og brand over at hvis vi ikke stiger i kontingent, jamen så lukker butik. så jeg kan kun opfordre landsbestyrelsen for, ha styr på hvad de bruger penge, samtide med man kan få af hvide hvad i bruger pengene til, så alle kan se regnskabet i små detaljer og så er jeg sikker på medlemmerne forstår.

Hvad er sket på Amager.
vi Starte ud med at vi skulle have holdt øl Banko men corona kom endnu engang på banen og ølde lage det hel.

Vi har haft et fantastisk sjovt år med mange oplevelser, som for eksempel Peter han har lave en online ølsmagning, Vi havde besøg af Jens fra Spybrew. så holde peter ølsmagning kyllebryg. Vi har været på beer wook i københavn og været på fyn er fin, som var en igemmen fantastisk oplevelse.

Så har vi været til ølsmagning i Roskilde folkepark og vi har sagt velkommen ny bar på Islands Brygge.

Vi har også været med ølmærker, til Cafe Langebro, toft vin, Gunner Madsen, the hive beer, hop house, Amager bryghus Taproom Bryggen, Amager bryghus, blue raven og bootleggers.

Vi har også holdt øllets dag, som endnu en gang var en kæmpe succes, jeg vil gerne ha lov til at sige 1000 tak for alle som har hjulpet og været frivillige. vi har holdt det sidste ølbanko, som kom til at hede sjov og fis med uno og Chris. Det var godt nok noget af en fest og tak for den sjove oplevelse at være med til banko.

I bestyrelsen er der blevet arbejdet på ny hjemmeside og Michael tog over fra jack, da Michael arbejder med den slags i forvejen og da vi stoppede i foreningen med at bruge typo 3, valgte Jack at stoppe og sig pænt farvel. Jack har været med i bestyrelsen i rigtig rigtig mange år.. alser mere ind 15 år og vi vil hermed gerne have lov til at sige Tak for kampen overrække denne her gave. højt skum

Chris fra bestyrelsen flyttede også fra amager og flyttede til byen, vi siger 1000 tak for hjælpen i de 6 måneder han var med. Jeg vil ikke sige så meget mere om bestyrelsen ind.... 1000 Tak for kampen.

Det har virkeligt sjovt og underholdende at være sammen med jer nogle fantastiske øloplevelser vi har haft sammen. vi har oplevet rigtigt meget sammen og som forening er vi blevet kloger på mange ting.

og når nu jeg stopper som formand da søren og jeg er flyttede til høng.. jeg takker PeterSalomonsen, inger og perter Christensen, kim, søren og Michael for de sjove mange timer

Kære dig som skal være formand Husk at holde hovedet koldt og begge fødder godt planter på jorden og havde dit hjerte med i alt hvad du lave, for så kommer alting til at gå.

God kamp til jer Pas godt på jer selv og på hinanden og lad os drikke en øl sammen. Hav det godt.

 

Kasserer Peter fortæller om året der gik om regnskabet

Der kommenteres at deltagelse ved stormøde betales af landsforeningen, og vi derfor ikke behøvede selv at betale for dette.

 

Regnskab til godkendelse
Regnskabet godkendes med klapsalve.

Bilagskontrolants kommentarer er indsat i regnskabet overnfor som som bilag 3.

 

Valg af Lokalafdelingsformand
Dorte stopper som formand da hun flytter fra Amager, Peter Kjærgaard Salomonsen stiller sig til rådighed.
Peter Salomonsen er valgt med klapsalve.

 

Valg af Lokalnæstformand
Mikael Tvede Andersen stiller sig til rådighed og forsætter gerne.
Mikael Andersen er valgt med klapsalve.

 

Valg af Afdelingskasserer
Janus Thausig stiller op.
Janus Thausig er valgt med med klapsalve.

 

Valg af Bilagskontrollant / Revisor
Asger vil ikke længere.
Inger Christensen stiller op. Ole Bachmann Stiller op.
Ole Bachmann vælges med klapsalve.

 

Valg af Bilagskontrolantsuppleant
Inger Christensen stiller op.
Inger Christensen er valgt med klapsalve

 

Bestyrelsesmedlemmer
Alle i bestyrelsen vil gerne blive, men der er altid plads til en mere.
Vi siger farvel til Chris og Søren Nielsen, der stopper da de begge flytter fra øen.
Frank Nørvig stiller op.
Anders Kjersgaard Stiller op.
Begge vælges med klapsalve.

 

Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

 


Eventuelt

Årets bryggeri indstilningen blev: To Øl. Med 17 stemmer i runde 1 og 8 stemmer i runde 2.

Herslev 4
Midtfyns 9
To øl 17 - 8
Holbæk 2
Åben 12 - 6
Refsvindinge 12 - 4
Slowburn - 5 Hornbeer – Anders 5
Amager Bryghus 19 - 5

 

Ønske
Tur til Caleidoskope.
Samarbejde med Slagelse afdelingen (venskabs afdelinger).
Tur til Sverige.
​​​​​​​
Mødet afsluttes kl.20.20

Referat Danske Ølentusiaster Amager Årsmøde, 12. oktober 2021 – Kareten

1. velkommen
Formand Dorte Nielsen bød velkommen.

 

2. Regionsforkvinde Bitten blev valgt som dirigent.


3. Kasserer Peter, præsenterede aftenens øludvalg.


4. Hvem tag referat?
Peter Salomonsen blev valgt som referent.

 

5. Formandens Beretning:
Året der gik har været præget af en masse nye medlemmer! Det har desværre også være præget af en masse aflyste møder og aktiviteter. Dog ikke øllets dag 2021.
Formandens beretning vedlægges som bilag 1.

 

6. Kasseren, Peter, aflægger regnskab:
Året har været præget af underskud.
Der planlægges et møde hvor vores moms regler.

 

7. Indkomne forslag.
Ingen forslag indkommet.

 

8. Valg af formand:
Dorte genopstiller og er genvalgt.

 

9. Valg af næstformand:
Jan Nielsen fratræder.
Mikael Tvede Andersen opstiller og er valgt.

 

10. Valg af kasserer:
Peter Salomonse genopstiller og er valgt.


11. Resterende bestyrelse:
Kim, Inger, Peter C. Chris Kjær Sørensen Og Søren opstiller som menig medlemmer, de er valgt.

 

12. Valg af bilagskontrolant/Revisor:
Asger genopstiller og er valgt.

 

13. Valg af Bilagskontrolantsuppleant/Revisor suppleant:
Inger stiller op og er valgt.

 

14. Eventuelt:
DM i Blindsmagning – Skiftevis øst og vest for Storebælt. Lige år vest for, ulige år øst for.
Det er muligt for tilskuere at deltagere.
I april ved You’ll never walk alone i Kolding.

Årets bryggeri –
SpyBrew – Fra hvidovre, Jens Lynge,  har sagt jobs op for at brygge god øl i kælderen.  De har netop fået 800L anlæg (Bo skriver om dem). Spybrew er valgt for Amager.
Slowburn – Mikrobryg i Hvidovre Amalie og Kæreste, laver god øl der kan købes mange steder, gaver flotte etiketter og gode arrangementer. De er meget gæstfrie og vil gerne forklare og vise frem (Dorthe Christiansten).
Produkt udvikling, Kontakt med forbruger, bidrag til samfundet, brug af råvarer.

Sandalen foreslår en tur til Kirstinehøj næste år, i en varm måned, til grill og øl.

Godeølsteder.dk –  Peter opfordrer til at man indstiller ølsteder på amager til siden, evt. skriv til Peter Salomonsen med forslag, der skal tjekkes. Så kan bestyrelsen bruge det til Ølmærker.

Bitten opfordrer til at man tilføjer ølsteder over hele landet til godeølsteder.dk.

Mødet er afsluttet og der takkes for god ro og orden.
SKÅL og Højt Skum!

 

 

Bilag 1:
Formandens beretning.
Så er der endnu gået et år, jeg syntes lige vi har sagt 2020. Men nu er vi her og kigger på hinanden uden der er så meget Corona om vores hoveder, for nu må vi kramme og drikke af hinandens ølglas, hvis det er det vi har lyst til. Danmark er ved at blive et normalt sted igen og hvor er det bare smadder ølgodt. Så derfor vil jeg gerne byde jer velkommen til formandens beretning.
De sidste års tid, er jeg begyndt at få mange mail fra sekretær Rie med, at nu har vi i Amager afdelingen fået nyt medlem og jeg bliver så glad hver eneste gang, for så er der endnu et menneske jeg kan lære at kende og sige skål til. Desværre kan jeg ikke se om vores afdeling er blevet færre eller flere på på ale.dk. Vinden har viskede i mit øre, at målingen over hvor mange vi er, ikke passede helt og derfor blevet fjernet indtil et nyt påfund kommer.
Hvad er der sket lokalafdelingen.
Corona fik sat nogle tykke aftryk hen over landet det først halve år efter årsmøde, som fik en masse arrangementer Danmark rund til at blive aflyst. Og i bestyrelsen havde vi mange planer, vi skulle  afholde vinterølsmagning, øltur til fyn, ølbanko og meget mere og vi var så tæt på også at aflyse øllets dag endnu en gang. Mens vi sad derhjemme og bed neglene af vores fingre og bare håbede på at noget ville ske. Kom en fed øl-fe dalene ned fra himlen og hørte vore bønner. Og endelig skete det, vi var i fuld gang med vaccinen og landet begyndte at åbne op stille og roligt.
Endelig kunne vi være sammen, vi har så mødtes 2 gange på bryggen, som er blevet en kæmpe succes, flere og flere kommer med og vi ser mange nye medlemmer og gamle kendte ansigter. Øllets dag blev også rigtig godt, som forventet var der ikke så mange detalgere som førhen. Vi har solgt ca. 400-500 glas. Men vi kæmpede også med Copenhagen Beer Week, store koncerter, maraton, bryllupper, konfirmationer og mange andre. Men selvom der ikke kom flere, så var det så dejligt at se alle igen og få lov til at drikke øl og holde øllets dag og vejret var jo smukt. Ja og så fik vi fint besøg af landsformanden Klaus, som var ret imponeret over os, syntes det var virkelig hyggeligt (for amager er en verden klasse for sig selv, og det ved vi jo). Vi fik et dejligt overskud på lidt over 12000 kr, selvom vi havde en del udgifter på øl, mad og tilbehør på strømmen. Men overskuet går til kasse, som man siger.
Priserne kommer nok til at stige lidt.
Som i nok har lagt mærke til, så er priserne på billetter her blevet dyre, alt har fået et lille nyk opad efter corona. Vi prøver så vidt muligt at holde det så lavt som muligt, men i skal forvente en stigning af billetterne og ølsmagninger.
Hvad kommer til at ske i bestyrelsen.
Vor næstformand Jan Nielsen har valg og sige tak for denne gang og vi takker for mange års samarbejde, for en hel del år har du jo været i bestyrelsen.
Mikael Tvede Andersen vil gerne prøve kræfter med vores bestyrelse, Mikael har været i bestyrelsen for en ishockey klup i en del år Kastrup. Han har fået lov til de sidste par måneder at være med på sidekanten og kigge med og se hvordan vi arbejder.  Vi er glad for nye kræfter og glæder os til at arbejde sammen med ham.
Hvad kommer til at ske i det næste år.
Den 13. november skulle vi ha holdt ølbanko, men nogle var hurtigere til at få de lokaler vi skulle have haft, men vi rykker det da bare og holder det i januar 2022… hvis vi kan få plads, for rummet er ikke frigivet endnu. Men vi er sikre på det bliver en banko vi aldrig glemmer.
Vi skal også havde vores øl tur til Fyn med overnatning i 2022 og allerede nu er der virkelig folk som kigger os over skulderen og gerne vil med på denne tur.  Flere aftaler er også kommet i hus her og vi er ret sikker på at det bliver en god og sjov tur. Dato og pris kommer i starten af 2022.

Vi skal endnu en gang uddele årsmærker og vi vil igen lave det som en cykeltur, for det gik jo godt sidste gang og alle var jo glade, vi håber bare på bedre vejr.
Så forsætter ”Vi mødes på Bryggen”, som er en kæmpe succes, vi vil prøve at holde nogle ølsmagninger, som ikke har med Amager Bryghus at gøre, på disse mødegange.
Vi har mange andre ting på tegnebrættet og man ved aldrig hvad der kommer til at ske.

Uden jer medlemmer var vi i bestyrelsen ingenting, så derfor takker jeg jer for at støtte os og til sidst vil jeg gerne sige en stor tak til vores bestyrelse, uden dem var jeg ingenting. 1000 tak til ægteparret Peter og Inger, Jan, Kim og til vores kasserer Peter som har kæmpet en kamp med banker, MobilPay og mange andre ting. Jeg håber at i gider at se på mig et år mere. Skål til bestyrelsen og tak for hjælpen. SKÅL
Hermed vil jeg gerne sig tak fordi i gad glo og høre på mig og jeg glæder mig til at se jer til vores arrangementer i det næste år tid og støtte op om det vi laver.

Dorte

Referat fra Danske Ølentusiaster Amagers årsmøde 6. oktober 2020
 

1. Valg af dirigent og af referent

Dirigent – Bitten Riis-Thomsen.

Referent – Peter Salomonsen.

 

2. Beretning om lokalafdelingen
Her fortælles om det forgangne år, med triste og glade oplevelser. Der har været meget fokus på Corona pandemiens udfordringer. Dog også med de skønne oplevelser med ølentusiaster der viser der kreative løsninger trods udfordringer. Hele beretningen kan læses nederst i referatet. Godkendt.

 

3. Aflæggelse af regnskab

Regnskabet blev aflagt af kasserer Flemming Schwartz. Regnskabet viste indtægter fra arrangementer på 28.194 kr. og udgifter til arrangementer på 39.042 kr., samt omkostninger til 2 bestyrelsesmøder og anden administration på 3.448 kr. I alt et underskud på 14.296 kr. Underskuddet på arrangementerne skyldes i høj grad, at de glas vi havde bestilt fra Rastal til Øllets Dag blev leveret for sent og at vi derfor måtte rydde IKEAs hylder for ølglas – tak til Jens Bjørn for stor indsat med det.

Dermed fik vi en ekstra omkostning på glas. Desuden var vores nytårskur dyrere end sædvanligt fordi rekordmange medlemmer mødte frem. Når vi skal lave momsregnskab, får vi 2.857 kr. tilbage i for meget betalt moms.

Ultimo regnskabsåret havde foreningen likvide midler på bank og i kassen på i alt 38.538 kr., hvoraf 9.184 var reserveret til at betale skyldig moms fra tidligere år. Denne moms er indbetalt efter regnskabsåret udløb. Regnskabet er gennemgået og godkendt af revisor Asger Andersen.

 

4. Valg af lokalafdelingsformand

Anne Dorte Nielsen er genvalgt til lokalafdelingsformand. Ingen modkandidater.

 

5. Valg af afdelingskasserer

Peter Salomonsen er valgt til kasserer, da Flemming Schwartz fratræder. Ingen modkandidater

 

6. Valg af afdelingsnæstformand

Jan Nielsen er valgt til næstformand. Ingen modkandidater

 

7. Bestyrelsesmedlemmer

Inger Christensen, Peter Christensen og Kim Kjellstrup genopstiller til bestyrelsen og er valgt. Flemming Schwarz fratræder bestyrelses arbejdet.

 

8. Valg af afdelingsrevisor og -suppleant

Asger Andersen er valgt til revisor. Revisor suppleant er Arne Jørgensen valgt.

 

9. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

 

10. Årets bryggeri

Dorte foreslår People Like Us, for deres store sociale arbejde og lækre øl: 14 stemmer. Vundet.
Amager bryghus er også til valg: 9 Stemmer.

 

11. Eventuelt

Afdelingen ærede afdøde John Rasmussen fra Refsvindinge bryggeri, ved at drikke en AZ Ale no. 16 og skåle for John. Dette blev ledsaget af små anekdoter fortalt af Jens Bjørn. Landsbestyrelsen har igangsat ølvalg 2020 for at modarbejde det faldende medlemstal.

Formanden har lavet opskriften, og foreningen har ellers ikke tænkt det som en økonomisk vindings projekt.

 

-Kommentarer: Ølvalgets beskrivelse i bladet står som noget i stedet for Årets øl eller årets ølnyhed, og øllene kan ikke findes nogen steder.

-Svar: Det er ikke tænkt som en erstatning for ølvalgene.

 

-Spørgsmål: Det er godt at nogen fra bestyrelsen møder op og svarer på spørgsmål. For det første, hvorfor lige Skanderborg Bryghus? Der er meget promovering omkring disse øl. Dernæst, foreningen tjener ikke meget på dette arrangement, men hvor meget tjener Skanderborg Bryghus? For det tredje, hvordan havde man tænkt at dette skulle give nye medlemmer?

-Svar: Projektet er sat i søen af North retail. Det er tiltænkt at udfaldet af øllet ikke skal gøres op i hvor det produceres, men udelukkende produkt forskellen. Vi ser på om det giver medlemmer, og håber på det. Der skulle have været demoer i Salling Group, dette er dog aflyst pga. Corona. Det er dermed gået helt i vasken.

 

-Spørgsmål: Når man har en etikette hvor der står Danske Ølentusiaster, så producerer man også øl. Denne opfattelse har kunderne og bryggerierne fået. Dernæst mener jeg at der er andre måder at få medlemmer på, gennem reklamer online, gennem facebook/instagram, måske i lokale aviser,

-Svar: Økonomien i foreningen har sejlet bl.a. ved aflysning af ølfestivalen. Udover ølvalget arbejdes der også med andre projekter: Der blev nedsat et kommunikations udvalg i 2019, og bl.a. ansat en formidler, Helene, der kender foreningen gennemgående. Ølfestivalen blev aflyst med underskud på 1 million, der er dog kommet en hjælpepakke der har reddet os. Der vil også blive nedsat et udvalg til at gentænke ølfestival til de næste år. Kontakt evt. Bitten, Karsten eller Landsbestyrelsen.

 

-Spørgsmål: Hvordan er de faldende medlemstal?

-Svar: vi er gået fra ca. 10.000 til 8.000 medlemmer. Sjovt nok er København regionen gået frem i medlemstal. Måske Ølmærkerne har hjulpet. Hjemmesiden (TYPO3) kommer der til at ske ændringer. Der er et udvalg der er ved at ændre på det. Der er desuden ansat en salgsansvarlig, der skal stå for at sælge og lave produkter til vores medlemmer.

 

-Spørgsmål: Får medlemmerne kontingent penge retur?

-Svar: Lige nu kigges der på det, for at kanalisere penge tilbage til lokalafdelinger og medlemmer. Paragraf 13 foreninger må ikke tjene penge. Paragraf 14 må gerne tjene penge. Region København får af landsforeningen tildelt et årligt budget på 16.000 kr. til dækning af regionens udgifter, som kan være deltagelse i årsmøder i regionens lokalafdelinger, drift, herunder regionsbestyrelsesmøder samt underskudsdækning i tilfælde af at regionens lokalafdelinger ansøger om dette til afholdelse af arrangementer, som ikke kan tjene sig hjem. Landsbestyrelsen er klar over at lokalafdelingen lægger et stort arbejde, dette skal de have tak for. Arrangementskomiteen er genvalgt. Dorte siger vi skal nyde vores ølsmagning.-

 

Forslag: Måske årsmøde skulle være i Amager Bladet?

-Svar: Nej, dette arrangement er lukket for DØE medlemmer.


Formanden beretning 19/20

Medlemsstatistik Antal medlemmer lige nu: 305 Antal medlemmer for et år siden: 288 Vækst det seneste år: 5.90% Medlemssammensætningen er lige nu således: Mænd: 81.64% Kvinder: 18.36% Personlige medlemmer: 69.84% Husstandsmedlemmer: 15.08% Klubmedlemmer: 0.00%
Vi stod her og var virkelig klar til at holde DM i blindsmagning og vi i bestyrelsen havde glædet os som små børn til at lavet det, men så lukkede Mette mor Danmark ned 2 dage før vi skulle holde det. Puha så skulle alle planer hives ud af kalenderen og alle arrangementer blev bare aflyst.
Jeg er så glad for, at vi nåede ud med alle ølmærker inden coronaen kom og det meste af Danmark blev lukket ned. Det var i øvrigt en rigtigt god tur, med masser af god øl og glade medlemmer, selvom den ene dag var meget våd, så blev det til to gode dage.


Men når nu alt blev aflyst, og mange måtte blive hjemme og passe på sig selv, så kom ideerne til medlemmerne og diverse ølforhandlere. Det blev et kæmpe hit at lave ølsmagning online og der var rigtig mange af dem. Mange beværtninger tømte IKEA for glas flasker og startede på take-away øl, som var og er en super smart ide og mange steder kan man stadig købe en flaske og tag med hjem og nyde.
Det var med meget stor sorg at vi måtte aflyse øllets dag. Vi havde 10-års jubilæum i Danske Ølentusiaster Amager og vi havde sådan glædet os til at holde en kæmpe fest sammen med alle jer og andre som lige kom et smut forbi. Vi skulle dog ikke gå forbi den dag uden at hilse på hinanden, så vi planlagde et lille arrangement… ”skål til øllet dag” som vi holdte på Hop house, hvor de serverede lidt mad til os. Det var kun for medlemmer og det var rigtig hyggeligt, når vi nu ikke kunne holde øllets dag som normalt. Vi har også været i gang med ”Vi mødes på bryggen”, som er helt på frivillig basis, man kommer og drikker en øl eller 2. Man betaler selv for det man drikker og andre gange vil der være en ølsmagning man så skal tilmelde sig… Da vi har fået lov af Alvin fra Cafe Langebro og Morten fra Amager bryghus at låne det lokale som de har bagerst i Taproom Bryggen.


2020/2021

Jeg har sagt ja til at forsætte et år mere som formand, hvis i har lyst til at have mig… Vi har altså et år foran os der siger spar2: lørdag den 9.januar 2021 holder vi nytårs taffel. Lørdag den 6.februar 2021 holder vi Vinterølsmagning i prismen. Dm i blindsmagning d.17.april 2021. Forslaget om bustur ligger d.12-13.juni 2021. Øllets dag, Vi mødes på bryggen og så skal vi også have nogle ølsmagninger (Hvis Corona stadig driller, så bliver det holdt i den store sal i prismen…hvis det tillader). Husk alt er efter hvordan det ser ud omkring Corona.

I vores lille bestyrelse er det gået rigtig godt. Vi har et meget tæt samarbejde med hinanden, vi er også gode til at dele opgaverne ud til hinanden. Selvom vi har aflyst en masse, så er der kommet mange ideer frem i lyset som vi arbejder på. Fremover kommer bestyrelsen til at se anderledes ud. Vi skal desværre sige farvel til Flemming, som i mange år har været en dygtig kasserer for Amager-afdelingen. Du har været en stor hjælp og forbillede for bestyrelsen, men du har også været en stor hjælp for mig. Vi har haft mange sjove timer. Du vil blive savnet og vi håber du kan lære vores nye kasserer godt op.
Når vi nu snakker om økonomi, så kommer vi også til at snakke om vores egen økonomi. Vi har en god bund, men vi kommer til at bruge godt af den i 2021, da vi vil gøre busturen så billig som muligt. Det bliver med overnatning og besøg ved 3 til 4 bryggerier. Mad må man dog selv betale. Tilbuddet bliver for alle medlemmer.


Bestyrelsen er bekymret for Landbestyrelsen
Bestyrelsen i lokalafdeling Amager, mener ikke at Danske Ølentusiaster som landsorganisation skal gå ind i ølproduktion, og dermed konkurrere imod andre bryggerier. Det er desuden yderst useriøst at de 3 øl automatisk opstilles til et såkaldt ølvalg 2020, uden en form for afstemning, mulighed for andre kandidater eller i samråd med lokalafdelinger og bryggerier. Dette har vi udtrykt overfor landsbestyrelsen, ved at sende en mail til dem. Landsbestyrelsen har så svaret tilbage. Mailen vi sendte og svar fra landsbestyrelsen har jeg her oppe og man er velkommen til at læse dem.
Her til sidst vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for det gode samarbejde, til Bitten for altid at tage sin telefon og svare på de spørgsmål jeg kommer med, og min mand for sin tålmodighed og for at han gider køre mig rund til forskellige ting.
Men jeg vil også gerne have lov til at sig tak fordi i gider at være med til årsmøde og støtte op om det gode øl.


Det var alt fra mig

Højt skum.