Alkoholpolitik

Nærværende politik er gældende for ansatte i Danske Ølentusiaster (DØE) og dækker endvidere landsbestyrelsesmedlemmer, tillidsvalgte og frivillige i specifikke sammenhænge.

 

Jævnfør vores vedtægter, har DØE blandt andet til mål, at indtag af øl omhandler kvalitet frem for kvantitet i ølforbruget. Det betyder i sagens natur, at vi støtter et vist alkoholindtag, men vi støtter ikke, at ansatte eller tillidsfolk nødvendigvis skal indtage alkohol.

 

Når en ansat eller en repræsentant fra landsbestyrelsen deltager i et arrangement, som er associeret med deres arbejde i DØE, skal de agere som ambassadører for foreningen. De må derfor ikke fremstå berusede, hvilket kan lede til en miskreditering af DØE som organisation. Vi anvender ofte begrebet ”sober”, som er en bevidst omgåelse af ordets egentlige betydning. For os betyder ”sober”, at man fremstår virkelighedsnær, anstændig og behersket. Ansatte og repræsentanter vil ofte være udsat for situationer, hvor det er nødvendigt at smage og forholde sig til øl, og i disse situationer skal de altid fremstå ”sober”.

 

For de ansatte skelnes mellem arbejdstid og fritid. Arbejdstid for ansatte er både den tid, de bruger på kontoret/hjemme, og den tid der bruges sammen med medlemmer af DØE, herunder på landsdækkende møder, på Ølfestival og på medlemsmøder. Et arrangements officielle program er en del af den ansattes arbejde og kan kun udføres i sober tilstand. Planlagte, interne, arbejdsmøder gennemføres i ædru tilstand. Deltagelse i ”egen” lokalafdelings arrangementer betragtes som fritid.

 

For de ansatte anses følgende tidspunkter dog ikke som officiel arbejdstid: julefrokost for de ansatte og ledelsen, og efter lukningen af Ølfestivalen, samt den afsluttende del af f.eks. foreningens generalforsamling, som typisk afsluttes med en ølsmagning. Disse tidspunkter betragtes ikke som en del af den officielle arbejdstid.

 

På Ølfestivalen deltager også mange medlemmer som frivillige. Her er grænserne mindre strikse, men også de frivillige skal, når de arbejder for foreningen, fremtræde sobert. Landsbestyrelsen kan under ølfestivalen bl.a. have til opgave, at vise gæster rundt og herunder smage på øl. Reglen om sober og fornuftig fremtræden gælder også her.

 

Vi skal som organisation være meget bevidste om uhensigtsmæssig adfærd over for alkohol. Og vi har et særligt ansvar for at håndtere alkoholens skyggeside, som aldrig må blive et tabu. Vi skal blandt medarbejderne og ledelsen kunne tale og påpege, hvis vi ser en person med tegn på alkoholafhængighed. Og som tillidsvalgt i DØE har man også et ansvar over for sine medlemmer, for ingen af os bør have en interesse i at drikke så meget, så vi ikke kan smage øllets håndværk.

 

Det betyder, at:

- Medlemmer af foreningen ikke oplever ansatte, der er berusede, i forbindelse med foreningsaktivitet.
- At ansatte forholder sig til hvordan de indgår i samfundet og forholder sig til samfundets normer, herunder medlemmers forhold til alkohol.
- At ansatte tager aktivt ansvar for at forholde sig til fællesskabers måder at nyde, feste med og afholde sig fra alkohol.

 

Det er uforeneligt med arbejdet som ansat eller som tillidsvalgt, at have et alkoholmisbrug.

 

Danske Ølentusiaster anerkender at arbejde for foreningen medfører en vis risiko for uhensigtsmæssigt alkoholindtag. Og landebestyrelsen vil til stadighed have fokus på de ansattes helbred og velbefindende.

 

Hvis du har en formodning om, at du selv eller nogen du kender, har et alkoholmisbrug kan du bl.a. gå til egen læge. Alle danskere har en 14 dages behandlingsgaranti på alkoholmisbrug.

 

Danske Ølentusiaster nyder det gode øl. Det vil vi forsætte med. Men brug af alkohol må ikke belaste vores sundhed, trivsel eller anseelse. Og vi vil agere, såfremt vi finder begrundet mistanke om misbrug.

 

Vedtaget af landsbestyrelsen januar 2022