Gode Ølsteder

Landsbestyrelsens mål med udvalget

Er at tilsikre godeølsteder.dk er opdateret, relevant og troværdigt. Herudover skal udvalget tilsikre, at Dansk Ølmærke kan blive uddelt til gode øl-steder i Danmark hvert andet år (i lige år).

 

Udvalget skal sørge for, at lokalafdelingernes webredaktører holder www.godeoelsteder.dk opdateret med relevante oplysninger om gode udskænknings- og indkøbssteder samt bryggerier, webshops og rabataftaler. De relevante oplysninger bør indeholde mailadresse, web-adresse, telefonnummer og postadresse.

 

Har lokalafdelingernes brug for hjælp, har foreningen en "superbruger" i hver region, som de kan henvende sig til.

 

Udvalget skal også sikre, at arbejdet med uddelingen af Dansk Ølmærke fremadrettet lettes ved hjælp af godeoelsteder.dk

 

Endelig skal udvalget, senest inden årets udgang (2023), få lavet nyt diplom, som skal kunne bruges til uddelingen i 2024.

 

Det nuværende udvalg har valgt at arbejde med disse opgaver

 1. Gennem aktiv kommunikation at sikre, at lokalafdelingerne holder ”godeoelsteder.dk” opdateret med den seneste information, som er relevant for øl-forbrugerne.
 2. Gennem aktiv stikprøvekontrol at verificere, at ”godeoelsteder.dk” til stadighed er opdateret.
 3. At samle udvalget i begyndelsen af september for at koordinere arbejdet frem til uddelingen af Dansk Ølmærke. Dette møde bør om muligt holdes fysisk.
 4. Sende link, via mail, til indberetningsskemaer til alle lokalafdelinger 1. oktober, med oplysning at der kan indberettes til og med d. 30. november.
 5. Gennemgå indberetninger for eventuelle fejl.
 6. Kommunikere med de lokalafdelinger hvor der kan være tvivl om indstillingerne.
 7. Lave skemaer over de steder som får Dansk Ølmærke 2024/25
 8. Indsende dem til landsbestyrelsen til orientering.
 9. Sikre at der er lavet et diplom. Sikre at der bliver lavet en PDF-fil, af diplomet, som kan sendes til lokalafdelingerne.
 10. Sende den færdige liste til redaktøren af ØLentusiasteN, i begyndelsen af januar, så de kan blive trykt og sat i rammer, så de er klar til uddeling i forbindelse med Stormødet første lørdag i februar.
 11. Informere lokalafdelinger midt i januar om, at diplomer er færdige og kan afhentes i forbindelse med Stormødet. Samtidig informere lokalafdelinger om hvornår og hvordan de skal uddeles, om muligt, inden udgangen af februar.
  Lokalafdelingerne skal informere modtagere af ølmærkestederne inden udgangen af februar.
 12. Informere lokalafdelingerne om hvordan de får hjælp til pressemeddelelser.
 13. At den endelige liste med Dansk Ølmærke bliver offentliggjort 1. marts på ale.dk.
  Listen offentliggøres i det førstkommende nummer af ØLentusiasteN
 14. At der samme dag, er der en opdateret oversigt på www.godeoelsteder.dk.
  Disse skal også være tilgængelig på de lokale siders oplysningen.
 15. At sikre, at der inden for overkommelig fremtid vil være en fuldstændig liste over danske bryggerier på Godeølsteder.dk

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

Noget på denne side vises kun for medlemmer. Ønsker du at læse videre, skal du være logget ind.