DM i Blindsmagning

Landsbestyrelsens mål med udvalget

Udvalget skal sikre, at der forefindes en opdateret konceptbeskrivelse for hvordan DM i Blindsmagning skal forløbe som et landsarrangement i Danske Ølentusiaster.

 

DM i Blindsmagning afholdes hvert år i første halvår – øst for Storebælt i ulige år og vest for Storebælt i lige år. Dog vi der også kikkes på mulighederne for billige lokaler. Derfor vil denne fordeling mellem landsdelene, ikke altid tilgodeses.

 

Samtidigt er det vigtig at konceptet vil hjælpe til med at flere lokalafdelinger vil deltage. Og at lokalafdelingerne fra hele landet vil deltage i arrangementet.

 

Udvalget skal også udarbejde en vejledning til lokalafdelingerne, om hvordan de kan afvikler udtagelse, samt hjælpe lokalafdelinger med lokale arrangementer hvis de ønsker dette.

 

Samtidigt står udvalget for planlægning og afholdelsen af finale arrangementet.

 

Landsbestyrelsens rammer for udvalgets arbejde

Udvalget består optimalt af en gruppe på 5 medlemmer – heraf 1 fra landsbestyrelsen

 

Det er forventningen, at udvalget indledningsvist mødes virtuelt. Udvalget kan om nødvendigt mødes 1 gange årligt, men skal tilstræbe at afholde disse møder så økonomisk forsvarligt som muligt.

 

Arrangementet skal som udgangspunkt løbe rundt i sig selv. Derfor skal deltager betalingen dække udgifterne der er forbundet med at arrangere DM i Blindsmagning, inkl. Lokalleje og transport.

 

Dog kan landsbestyrelse give tilskud til evt. møde aktiviteter.

 

Det nuværende udvalg har valgt at arbejde med disse opgaver

  • Sikre at formidlingen om konceptet bliver taget imod af alle lokalafdelinger, på en folkelig måde.
  • Planlægge og afvikle finalestævne foråret 2024. Herunder at kommunikere ud til alle. lokalafdelinger med opfordringen til at deltage.

Dette indhold er kun tilgængeligt for medlemmer

Noget på denne side vises kun for medlemmer. Ønsker du at læse videre, skal du være logget ind.

 

Kontakt udvalget på DMblindsmagning@ale.dk