DM i Blindsmagning

Landsbestyrelsens mål med udvalget

DM i Blindsmagning har i en del år være afviklet af de enkle lokalafdelinger, som af vundet værtskabet ved at vinde DM i Blindsmagning året før.
Denne metode har betydet meget svingende kvalitet af finale-arrangementet. Der er også frygt for, at nogle lokalafdelinger ikke har ønsket at stille hold, da de kunne komme til at stå for det efterfølgende.

 

Derfor blev der på Regionsrådet foråret 2021 spurgt til, om arrangementet ikke kunne overgå til et udvalg under landsforeningen.

 

Udvalget skal sikre, at der forefindes en opdateret konceptbeskrivelse for hvordan DM i Blindsmagning skal forløbe som et landsarrangement i Danske Ølentusiaster. Samtidigt er det vigtigt, at konceptet vil hjælpe til, at flere lokalafdelinger vil deltage. Og at lokalafdelingerne fra hele landet vil deltage i arrangementet.

 

Udvalget skal også udarbejde en vejledning til lokalafdelingerne, om hvordan de kan afvikler udtagelse, samt hjælpe lokalafdelinger med lokale arrangementer hvis de ønsker dette.

Samtidigt står udvalget for planlægning og afholdelsen af finale arrangementet.

 

Landsbestyrelsens rammer for udvalgets arbejde

Udvalget består optimalt af en gruppe på fem medlemmer – heraf en fra landsbestyrelsen.

Det er forventningen, at udvalget indledningsvist mødes virtuelt. Udvalget kan om nødvendigt mødes to gange årligt, men skal tilstræbe at afholde disse møder så økonomisk forsvarligt som muligt.

Det nuværende udvalg har valgt at arbejde med disse opgaver

  • Tilrette konceptbeskrivelsen, så den kan fremlægges på stormødet den 2/10-2021. Herunder tage stilling til, hvor ofte arrangementet skal afholdes, og hvor det geografisk skal placeres.
  • Sikre, at formidlingen om konceptet bliver taget imod af alle lokalafdelinger på en folkelig måde.
  • Planlægge og afvikle finalestævne foråret 2022. Herunder at kommunikere ud til alle lokalafdelinger med opfordring om at deltage.

Medlemmer

Martin Nygaard Diedrichsen, Farum (landsbestyrelsesmedlem)
Kim Danø, Brøndby Strand (tovholder)
Karsten Bredow Larsen, Brønshøj
Martin Bo Petersen, Næstved
Ole Madsen, Horsens

Kontakt udvalget på DMblindsmagning@ale.dk