Årsmøde, Amager Lokalafdeling

Årsmøde i Amager Lokalafdeling

Foreløbig dagsorden, baseret på landsforeningens vedtægter.
Mere kan komme på, i god tid inden endelige indkaldelse.

 

1. Valg af dirigent
2. Beretning om lokalafdelingen
3. Valg af Lokalafdelingsformand
4. Evt. valg af Lokalafdelingsnæstformand
5. Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer og evt. valg af menige bestyrelsesmedlemmer
6. Eventuelt

 

Forslag til punkter modtages gerne på lokalafdeling.amager@ale.dk.

 

 

Tid og sted

11. oktober 2022 kl. 18:00
Hollænderdybet 1

Pris og tilmeldingsfrist

Tilmeld arrangement