Årsmøde

Årsmøde, Amager Lokalafdeling

Årsmøde i Amager Lokalafdeling

Dagsorden

• Velkommen til - og lad os skåle mødet i gang.

• Valg af dirigent og af referent

• Formandens beretning og godkendelse af beretning

• Kasserer Peter fortæller om året der gik om regnskabet

• Regnskab til godkendelse

• Valg af Lokalafdelingsformand: Dorte stopper som formand da hun flytter fra Amager, Peter Kjærgaard Salomonsen stiller sig til rådighed

• Valg af Lokalnæstformand - Mikael Tvede Andersen stiller sig til rådighed og forsætter gerne

• Valg af Afdelingskasserer

• Valg af Bilagskontrollantsuppleant / Revisor suppleant: Asker vil gerne igen

• Bestyrelsesmedlemmer- alle i bestyrelsen vil gerne blive, men der er altid plads til en mere. Vi siger farvel til Chris og Søren Nielsen, der stopper da de begge flytter fra øen.

• Indkomne forslag. Sendes senest den 5. oktober 2022 på lokalafdeling.amager@ale.dk

• Eventuelt

• Tak for i aften Kl.2200 (gerne tidligere så vi kan nå rundvisning)

 

Det er muligt at tilmelde sig spisning, rundvisning og øl inden mødet. Se mere om dette her.

Tid og sted

11. oktober 2022 kl. 19:00
Kirstinehøj 38B

Pris og tilmeldingsfrist

Tilmeld arrangement