Årsmøde

Årsmøde, Amager Lokalafdeling

Årsmøde i Amager Lokalafdeling

Dagsorden

• Velkommen til og lad os skåle mødet i gang.

• Valg af dirigent og af referent

• Formandens beretning og godkendelse af beretning

• Kasserer Peter fortæller om året der gik om regnskabet

• Regnskab til godkendelse

• Valg af Lokalafdelingsformand- Dorte stopper som formand da hun flytter fra Amager, Peter Kjærgaard Salomonsen stiller sig til rådighed

• Valg af Lokalnæstformand- Mikael Tvede Andersen forsætter gerne

• Valg af Afdelingskasserer

• Valg af Bilagskontrollantsuppleant / Revisor suppleant: Asker vil gerne igen

• Bestyrelsesmedlemmer- alle i bestyrelsen vil gerne blive, men der er altid plads til en mere- Vi siger farvel til Chris og Søren Nielsen Stopper, da de begge flytter fra øen.

• Indkomne forslag. Sendes senest den 5. oktober 2022 på lokalafdeling.amager@ale.dk

• Eventuelt

• Tak for i aften Kl.2200 (gerne tidligere så vi kan nå rundvisning)

Tid og sted

11. oktober 2022 kl. 19:00
Kirstinehøj 38B

Pris og tilmeldingsfrist

Tilmeld arrangement