Årsmøde 2023

24. oktober på Rødovregård

Efter spisning bød lokalformand Kim Danø velkommen til selve årsmødet, som blev afviklet med dagsorden jf. vedtægterne:

1. Jesper Farbøl blev valgt som dirigent.

2. Preben Bensen blev valgt som referent.

3. Beretning blev aflagt af lokalformanden, som gennemgik arrangementer vi havde holdt i foreningsåret - beretning blev taget til efterretning.

4. Regnskab blev fremlagt af kasserer Steen Christiansen, der nævnte at vi i dette jubilæumsår havde valgt at bruge ca. 20.000 af kapitalen til jubilæumsfest og bustur. Herefter blev regnskab godkendt.

5. Der var stillet forslag om at indstille Det Lille Bryggeri til Årets Bryggeri 2023, hvilket forsamlingen besluttede.

6. Kim Danø blev genvalgt som lokalformand.

7. Steen Christiansen blev genvalgt som kasserer.

8. Preben Bensen blev genvalgt som næstformand.

9. Steen Bonde Jensen genopstillede ikke til bestyrelsen. Bestyrelsen ville gerne være på 7 personer, selvom det ikke var et kardinalpunkt. Der kom ikke kandidat fra salen, så bestyrelsen bliver på 6 personer efter genvalg af Michael Andersen, Karsten Bredow Larsen og Kurt Juul Carlsen.

10. Genvalg af Bjørn Sommer som revisor og Steen Preisler som revisorsuppleant.

11. Under eventuelt efterlystes det traditionelle 'Skålekøkken'. Det har ikke været holdt i en årrække, da vi ikke kan få lokaler. Det blev fra forsamlingen foreslået at kontakte Fars Køkkenskole i Vallensbæk for muligt samarbejde.

Årsmøde 2022

11. oktober på Rødovregård

Lokalformand Kim Danø 'dingelingede' med Ejlars klokkeværk for at få opmærksomhed. Til udenforstående drejer det sig om en dirigentklokke vi tilbage i tiden fik skænket af et medlem. Da der så var ro gik vi over til dagsordenen:

1. Bjørn Sommer blev valgt som dirigent og Preben Bensen som referent.

2. Beretning blev aflagt af lokalformanden, som gennemgik arrangementer vi havde holdt i foreningsåret - beretning blev taget til efterretning.

3. Regnskab blev fremlagt af kasserer Steen Christiansen, der nævnte at mens underskud året før skyldtes genåbning efter corona med en forholdsvis dyr sommerfest, så kan denne periodes overskud henføres til at vi endnu ikke har fået den rigtige faktura på julefrokost i december 2021. Det blev også nævnt at den pæne arv vi havde modtaget efter Ejlar Larsen er blevet direkte tillagt egenkapital. Herefter blev regnskab godkendt.

4. Kim Danø blev genvalgt som lokalformand.

5. Steen Christiansen blev genvalgt som kasserer.

6. Preben Bensen blev genvalgt som næstformand.

7. Bjarne Nielsen genopstillede ikke til bestyrelsen og blev takket for sit store arbejde. Bestyrelsen ville gerne være på 7 personer, selvom det ikke var et kardinalpunkt. Der kom en kandidat fra salen, Steen Bonde Jensen, som blev nyvalgt, mens der var genvalg til Michael Andersen, Karsten Bredow Larsen og Kurt Juul Carlsen.

8. De nye vedtægter bestemmer at revisor ikke må være i husstand med hverken formand, næstformand eller kasserer, så vi kunne ikke genvælge Birte Bensen. I stedet blev Bjørn Sommer valg som revisor og Steen Preisler som revisorsuppleant.

9. Under eventuelt skulle årsmødet beslutte evt. indstilling til Årets Bryggeri 2022. Forud for mødet var indkommet forslag om SlowBurn og Bad Seed, mens der på mødet blev foreslået People Like Us. Dirigenten lagde op til en afstemningsform, hvor laveste stemmetal i hver runde betød fravalg - men da People Like Us allerede i første omgang opnåede mere end halvdelen af stemmerne var valget afgjort.

Vanen tro var der snak om lokaler. På forespørgsel blev konstateret at Rødovregård ikke ville være et fremtidigt fast sted, da det er dyrt, men at vi forsøger at komme rundt. Det blev nævnt fra forsamlingen at "Karlsro" har gode lokaler.

Der blev opfordret til at vi ærer Ejlars minde med et arrangement.