Smag på fremtiden: Ølfestival 2024 i København

Nyhed

Nye vedtægter og kontingentstigning ved generalforsamling 2022

Danske Ølentusiaster holdt lørdag d. 26. marts generalforsamling på Dalum Landbrugsskole i Odense. Her mødte over 200 medlemmer fra hele Danmark op for at lade deres stemmer blive hørt


Del nyhed :

Det blev den første helt ordinære generalforsamling efter pandemien, der i weekenden blev afholdt. Efter corona-aflysningen i 2020, og udskydelsen til juni i 2021 med dertil hørende mundbind, var alt endelig tilbage til normalen. Over 200 mennesker var mødt op til en dag med hele hele tre ølsmagninger, to gange mad og et møde – alt sammen på landsforeningens regning. Så de fremmødte fik virkelig noget for deres kontingentkroner.

 

Der var på forhånd varslet debat om vedtægtsændringer og kontingentstigning, og derfor havde landsbestyrelsen hyret en ekstern dirigent ind, Anders Lylover Jensen fra Kielberg Advokater, som stod for at styre forsamlingen med skarp og kyndig hånd. Der har de senere år ikke været tradition for en ekstern dirigent, men med så store valg på dagsordenen fandt landsbestyrelsen det nødvendigt.

 

Allerførst skulle regnskabet dog lige overstås, for som økonomiansvarlig, Niels Torm, sagde: "Jeg ville gerne have stået her, for at skulle præsentere et positivt resultat, men det er desværre ikke tilfældet. I stedet må jeg præsentere et resultat, som kun kan betegnes som utilfredsstillende.” I 2021 var foreningen ligesom resten af samfundet stadig midt i en pandemi; medlemmer kunne ikke mødes, ølforbrugere kunne ikke hverves, og ølfestivalen gav ikke det forventede resultat. Ølfestivalen er ellers kritisk for forenings økonomi, da vi ikke kan fungere som forening uden den. Regnskabet blev godkendt uden større debat.

 

Ved spørgsmålet om budgettet for 2022 og deraf forslag om kontingentstigning var debatten forståelig nok langt større. Det har ikke været muligt at lægge et budget for 2022 med det nuværende aktivitetsniveau. Niels Torm og resten af landsbestyrelsen havde derfor på forhånd fremlagt forslag om kontingentstigning – alternativet ville være at sætte landsforeningens aktiviteter i dvale.

 

Debatten gik især her på, hvad man får for sine kontingentkroner, og bør man få mere for pengene, når prisen stiger? Det er landsbestyrelsens ambition, at nogle af pengene vil gå ud til lokalafdelingerne, men bl.a. det var afhængig af dagens afstemning. Det samme var landsbestyrelsen. Flere var på talerstolen og opfordrede de tilstedeværende til at vise en eventuel utilfredshed ved at melde sig som kandidat til landsbestyrelsen og selv komme med bedre løsningsforslag. Kontingentstigningen blev vedtaget med stort flertal, og de nye kontingentpriser er hermed trådt i kraft.

 

I pausen var vinderen af Årets Danske Bryggeri, Fanø Bryghus, og deres direktrice Sofie Jansen inviteret til at holde en tale for forsamlingen. Imens skænkede brygger Steve Rold smagsprøver op af det bedste Fanø har at byde på for en tørstig ølentusiast.

 

Efter pausen var de indkomne forslag samlet. Det første var fra landsbestyrelsen og arbejdsgruppen for vedtægtsændringer (som bestod af Niels Torm, Hans Peter Jepsen, Jesper Farbøl, Henning Palm og Anne-Lise Knørr). En række ændringer i vedtægterne skulle sikre, at alle kommer over på det, som hidtil er kaldt §14, hvor alle lokalafdelinger har selvstændig økonomi. Desuden blev der foreslået ændringer til udmeldelsesproceduren og muligheden for en virtuel generalforsamling, der sammen skulle være med til bedre at sikre foreningen digitalt. Alle ændringer blev vedtaget, ligesom næste punkt også blev. Bjarke Jul Christensen, Birkerød, havde stillet forslag om, at der ved alle årsmøder fremadrettet skal laves et referat.

 

Næste forslag kom fra Kjeld Jensen, Vejle, der ønskede, at alle investeringer på mere end 200.000 kroner først skulle godkendes ved flertal ved en generalforsamling og på den måde sikre større medbestemmelse til de menige medlemmer. Foreningens juridiske konsulent, Jesper Farbøl, gjorde her opmærksom på, at medbestemmelsen kom, når der kort efter skulle være valg til landsbestyrelsen, og forslaget blev nedstemt.

 

Sidste indkomne forslag var fra Torben Gamst-Johansen, Helsingør, der ønskede at afskære personer med CVR-nummer fra at have et tillidshverv i bestyrelserne. Hans frygt var, at lokale bryggerier reelt set kunne styre lokale bestyrelser. Dette forslag blev også nedstemt.

 

Derefter kom valg af landsbestyrelse, hvor to nye personer, Cæcilie Morild, Ølstykke og Michael Barrett Andersen, Vejle, ønskede at stille op til de to ledige pladser efter at Steen Christiansen efter mange års tjeneste i landsbestyrelsen ønskede at gå af. Og dermed blev landsbestyrelsen igen fuldtallige. Desuden blev Preben Bensen, Rødovre, og Thomas Kent Madsen, Odense, genvalgt som henholdsvis kritisk revisor og kritisk revisorsuppleant.

 

Efter generalforsamlingen blev der serveret mad for medlemmer, og der var næsten vanen tro ikke helt kød nok til de sultne munde. Heldigvis blev det skyllet ned med endnu en ølsmagning – i år af podcast-værterne fra Ord om Øl, Niels Christian Skjærbæk og Anders Ousen, der præsenterede otte øl. Så der var noget for enhver smag til dette års generalforsamling.

Den nye landsbestyrelse har konstitueret sig således

Klaus Rehkopff, Landsformand
Martin Nygaard Diedrichsen, Landsnæstformand
Niels Torm, Økonomiansvarlig
Allan Jensen, Lokal- og regionskoordinator
Kasper Mundt-Nielsen, Landsbestyrelsesmedlem
Cæcilie Morild, Landsbestyrelsesmedlem
Michael Barrett Andersen, Landsbestyrelsesmedlem

Landsbestyrelsen kan kontaktes på bestyrelse@ale.dk

Læs vores nye vedtægter her
Foreningen
DØE Generalforsamling

Arrangementer

Emne

År

Gem og luk

Emne

Gem og luk

År

Gem og luk

Sorter efter: Nyeste

0 Resultater
Ingen Nyheder På Denne Filtrering
Indlæs Flere