Årsmøde

Årsmøde

Årsmøde i DØLM - dagsorden iflg. vedtægterne

Årsmødet og efterfølgende ølsmagning foregår hos Kring Chokolade, Algade 58, 5500 Middelfart.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Beretning om lokalafdelingen
 4. Indkomne forslag:
  a) Pr. 1.1.2023 bortfalder den hidtidige opdeling i §13 og §14 afdelinger i DØEs vedtægter og alle lokalafdelinger får selvstændig økonomi svarende til den gamle §14.
  Bestyrelsen indstiller til at Lokalafdeling Middelfart overgår til selvstændig økonomi, hvor lokalafdelingens vedtægter fastsættes efter §13 og §14 i DØEs nye vedtægter pr. 1.1.2023.
 5. Valg af Lokalafdelingsformand
 6. Valg af Afdelingskasserer
 7. Valg af Afdelingsnæstformand
 8. Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer og evt. valg af menige bestyrelsesmedlemmer
  (Bestyrelsen foreslår 2 eller 3 menige bestyrelsesmedlemmer)
 9. Valg af afdelingsrevisor og –suppleant
 10. Eventuelt:
  a) Valg af DØLMs kandidat til indstilling til Årets Bryggeri.
  b) Diskussion om forslag til tiltag næste års bestyrelse kan forsøge for at imødegå faldende tilslutning til medlemsarrangementer.

Tid og sted

11. oktober 2022 kl. 18:30
Kring Chokolade, Middelfart

Pris og tilmeldingsfrist

Tilmeld arrangement

Bliv medlem Login og tilmeld