Årsmøde

Årsmøde - Østfyn

Med håndbryg
Det er igen tid til vores årsmøde.
Og det er efterhånden blevet en tradition, at det betyder hjemmebryg fra foreningens håndbryggere. Det plejer at være nogle spændende øl, vi bliver præsenteret for.

Dagsorden til årsmødet:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning om lokalafdelingen
4. Aflæggelse af regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg af Lokalafdelingsformand
7. Valg af Afdelingskasserer
8. Valg af Afdelingsnæstformand
9. Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer og evt. valg af menige bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af afdelingsrevisor og –suppleant
11. Eventuelt

5 af de nuværende 6 bestyrelsesmedlemmer ønsker at genopstille. Det betyder at der er mindst 1 ledig plads i bestyrelsen og der er mulighed for at vi kan være flere. Hvis du har lyst til at være en del af bestyrelsen, så skal du være så hjerteligt velkommen. Det er vigtigt for os, at det at være frivillig er foreneligt med både familie- og arbejdsliv. Og det skal også være hyggeligt. Det synes den siddende bestyrelse også det er.

Det er gratis at deltage i årsmødet, hvor der vil blive serveret 1 øl. Efter årsmødet vil ølsmagningen påbegynde. Den koster 100 kr. pr. person.

Tid og sted

03. oktober 2023 kl. 19:00
Kgs. Bastionsvej 2, 5800 Nyborg

Pris og tilmeldingsfrist

Pris: 100 kr.