Årsmøde

Årsmøde 2022 og Beer battle.

På Lands foreningens årsmøde i foråret blev der vedtaget vedtægt ændringer. Dette betyder vi som lokal foreningen skal tilpasse os de nye regel sæt. Efter årsmødet vil der bliv Beer Battle mellem håndbrygger øl og kommercielt øl.

Vores lokal afdelingen er efter hånden gået hen og blevet 20 år. Der er løbet meget øl igennem foreningen på de 20 år. Tiderne ændrer sig, og det betyder at vores lokal afdeling ret organisatorisk skal til at ændre sig lidt. Det betyder ikke at vores aktiviteter behøves at køre anderledes end vi plejer, men der er fra vores landsforbund kommet nogle retningslinjer vi skal følge.
Der blev på Landsforeningens årsmøde i foråret besluttet at alle lokalforeninger nu skal være det der kaldes en paragraf 14 forening. Det betyder at vi på vores årsmøde skal vælges en fuldtallig bestyrelse, med alt det indebærer (se nedenstående dagsorden til årsmødet). Vi har tidligere kun valgt en formand og så valgt / indstillet til en bestyrelse/aktivitets udvalg.
Den nuværende bestyrelse har stort set været den samme i det sidste 6-7 år, og har dannet rammerne for afdelingens aktiviteter. Når nu tiderne skifter er det det også en fin mulighed for at få nye kræfter / ideer ind i en ny bestyrelse. Halvdelen af den nuværende bestyrelse ønsker at træde ud af bestyrelse og give plads til nye kræfter.
Derfor er det vigtigt at du som medlem deltager og gerne vil være med til et generationsskifte i vores lokal forening, således vi stadig har mulighed for at mødes og hygge over lidt godt øl.
Nu ikke for at være negativ på forhånd, men får vi ikke valgt en ny bestyrelse, skal vi til at overveje hvad der skal ske med vores lokal afdeling.
Dagsorden, ifølge vedtægterne der er gældende pr. 1/1 2023.
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning om lokalafdelingen
4. Aflæggelse af regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg af Lokalafdelingsformand
7. Valg af Afdelingskasserer
8. Valg af Afdelingsnæstformand
9. Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer og evt. valg af menige bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af afdelingsrevisor og –suppleant
11. Eventuelt
Foreningens vedtægter kan læses på www.ale.dk/om-os/vedtaegter/

Den nuværende bestyrelse består af:
Carsten Jørgensen, formand – ønsker ikke genvalg, men vil gerne fra side linien hjælpe med af få en ny bestyrelse kørt på plads.
Allan Jensen – ønsker ikke genvalg.
Jan Højrup – ønsker ikke genvalg.
Jørn Leander Jensen – ønsker ikke genvalg
Kim Christensen – villig til genvalg (ikke som formand)
Carsten Gaardbo Kostending – villig til genvalg (ikke som formand)
Jesper Resom Jensen  – villig til genvalg (ikke som formand)

BEER BATTLE
Lige så snart årsmødet er slut, starter vi på Beer battlen.
Vi skal smage på de øl der blev lavet på bryggerdagen i sommers.
De skal smages op mod en kommerciel i samme stilart ( der 5 stilarter). Vi se om vi kan finde ud af hvilke der er håndbrygget og om den har samme kvaliteter som den kommerciele øl. Eller den måske bedre.

Vi ses til en god og konstruktiv årsmøde d. 8. oktober 2022 kl. 14.30 på Frederikshavn Bryghus, hvor vi også skal smage lidt godt øl. At praktisk hensyn skal tilmelding ske senet d. 2. okt 2022.
Årsmøde og efterfølgende smagning er gratis.

Tid og sted

08. oktober 2022 kl. 14:30
Frederikshavn Bryghus

Pris og tilmeldingsfrist

Tilmeld arrangement

Tilmelding