Årsmøde

Årsmøde Frederikshavn 2024

Årsmøde med efterfølgende Oktoberfest.

Dagsordenen på årsmødet skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent, referent & stemmetællere.
2. Beretning om lokalafdelingen
3. Aflæggelse af regnskab
4. Valg af Lokalafdelingsformand
5. Valg af Afdelingskasserer
6. Valg af Afdelingsnæstformand
7. Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer og evt. valg af menige bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af afdelingsrevisor og –suppleant
9. Eventuelt - Årets danske Bryggeri

Indkomne forslag ska være formanden i hænde senest den 1. okt.

Årsmøde er gratis og der mødes bare op

Tid og sted

12. oktober 2024 kl. 14:00

Pris og tilmeldingsfrist

Tilmeld arrangement

Tlf: 28704202 ta@ale.dk