Årsmøde

Årsmøde / generalforsamling

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om lokalafdelingen
3. Aflæggelse af regnskab
4. Valg af lokalafdelingsformand
5. Valg af afdelingskasserer
6. Valg af afdelingsnæstformand
7. Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmerog evt. valg af menige bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af afdelingsrevisor og –suppleant
9. Eventuelt

Tid og sted

01. oktober 2022 kl. 13:00
Thisted Bryghus

Pris og tilmeldingsfrist

Tilmeld arrangement