Årsmøde

Årsmøde

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om lokalafdelingen
3. Aflæggelse af regnskab
4. Valg af lokalafdelingsformand
5. Valg af afdelingskasserer
6. Valg af afdelingsnæstformand
7. Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmerog evt. valg af menige bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af afdelingsrevisor og –suppleant
9. Indkomne forslag
10. Eventuelt

Tid og sted

04. oktober 2024 kl. 18:00
Thisted Bryghus

Pris og tilmeldingsfrist