Nyheder

Nyhed

Årsmødereferat.


Del nyhed :

DØE Aabenraa lokalafdeling.

 

Referat af Årsmødet den 24. september 2022 i Nygadehuset.

 

 

 

Der var mødt 22 medlemmer. Afbud fra bestyrelsesmedlemmet Peter Thor Christensen.

 

 1. Valg af dirigent. Hans Peter Jepsen blev valgt og konstaterede, at årsmødet var lovligt indvarslet.
 2. Valg af referent. Børge Lund.
 3. Beretning om lokalafdelingen. Beretningen aflagt af formanden vil kunne læses på vores hjemmeside. Beretningen blev godkendt med applaus.
 4. Aflæggelse af regnskab. Kasseren oplyste, at regnskabet med et årsresultat på kr. 6747,13 og en samlet kassebeholdning på kr. 11429,29 var godkendt af revisoren. Årsmødet godkendte regnskabet med applaus.
 5. Valg af lokalforeningsformand. Ole Nielsen blev genvalgt.
 6. Valg af lokalforeningsnæstformand. Børge Lund blev genvalgt.
 7. Valg af lokalafdelingskasserer. Ivan Olsen ønskede ikke genvalg. Peter Thor Christensen blev nyvalgt.
 8. Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer og valg af menige bestyrelsesmedlemmer. Maike Jensen og Helge Beierholm Hansen blev genvalgt. Charlotte Kofoed og Henrik Schou blev nyvalgt.
 9. Valg af revisor og -suppleant. Jacob Kragh Sørensen blev genvalgt som revisor, og Anne Grethe Weiss blev genvalgt som suppleant.
 10. Indstilling af Årets Danske Bryggeri. Vi indstiller Too Old To Die Young, Sønderborg.
 11. Der blev drøftet mødesteder for vores ølsmagninger. Der var ikke stemning for at flytte til lokaler, hvor max. deltager antal kommer under 25. Den afgående kasserer Ivan Olsen blev takket for sin store indsats i bestyrelsesarbejdet siden lokalafdelingens start. Hans Peter Jepsen blev takket for et veludført dirigent arbejde, og han takkede forsamlingen for god ro og orden under årsmødet.

 

 

 

 1. Efterfølgende har Henrik Schou meddelt, at han ikke kan deltage i bestyrelses arbejdet.

Arrangementer

Emne

År

Gem og luk

Emne

Gem og luk

År

Gem og luk

Sorter efter: Nyeste

0 Resultater
Ingen Nyheder På Denne Filtrering
Indlæs Flere