Årsmøde

Årsmøde/generalforsamling DØE Kolding

1. Årsmøde 2022 – DØE Kolding – Lokal generalforsamling. Lørdag d. 8. oktober kl. 14.00 På Kolding Borgerlige Skydeselskab á 1785 i Munkensdam 2. Det er Koldings ældste forening. Her afholdes ”Skyd Formanden”

Program:
kl. 14.00
1. Skydning - Men Først rundvisning og storytelling.
(Prinsgemalen HKH. Henrik har været der. Den gamle direktør på Slotsmøllen Leif Typkjær har bl.a. været medlem)
Pris: skydeskiver á kr. 2,- og patroner samt et opstartsgebyr der fordeles på alle deltagere i alt:
Det giver kr. 120,- hvis vi kun bliver 10 pers. - kr. 70,- pr. pers. hvis vi bliver 20 pers.
Vi får 13 skud i alt. 3 prøveskud og 2 x 5 skud efterfølgende.
(man kan evt. tilkøbe en ekstra runde)
Der vil være 2 mand til at føre tilsyn med os. Følg deres anvisninger.

kl. 15.05
2. Årsmødet / generalforsamlingen afholdes.
Det formelle – Årsberetning. Der stemmes på overlevende bestyrelsesmedlemmer / kandidater. Evt. indkomne forslag diskuteres.
Vi giver en øl.

- og der kan købes øl á kr. 15,- incl. chips. Samt sodavand.
Vi må naturligvis ikke drikke øl før efter vi har skudt. Det siger reglerne.

Kom og giv os din mening – ris og ros.
Har du evt. et emne du gerne vil have behandlet på mødet, da send det gerne til os
pr. mail inden d. 25. september 2022

Dagsorden:
For afdeling med selvstændig økonomi.
1. Valg af Dirigent
2. Beretning om lokalafdelingen af lokalafdelingsformanden
3. Aflæggelse af regnskab
4. Valg af lokalformand
5. Valg af Afdelingskasser
6. Valg af lokalafdelingsnæstformand
7. Valg af 4 menige bestyrelsesmedlemmer: 7 i alt incl. ovenstående.
8. Valg af Afdelingsrevisor og – revisorsuppleant
9. Eventuelt (Her er alt velkommen, men der kan ikke besluttes noget endeligt)


kl. 16.06 (efter kort pause)
3. Sandwich og ølsmagning


Der afholdes spændende ølsmagning med Henrik Feldthaus fra Beershoppen
Der netop har haft 10 års jubilæum. kr. 100,- med 6 ølsmagsprøver.
Dertil vil der være en lækker sandwich fra Taste It. Kr. 45,-

Tilmelding og pris:
Alle medlemmer kan deltage i punkt 2. kl. 15.05 – 16.00 uden beregning.
Medbring DØE medlemskort. Det gælder alle.
Pkt. 1. og 3. Skydning, sandwich og ølsmagning betales forud inden d. 1. oktober.
Pris i alt kr. 225,- incl. gebyr. Ved min. 20 personer.
(bliver vi kun 10 så opkræves der kr. 50,- ekstra på selve dagen.)

Send en mail til claus.mortensen@ale.dk og meld dig til.
Samt indbetal kr. 225,- på vor konto nr. konto i Middelfart Sparekasse:
Nr.: 0759 – 3223437205
Med dit navn, medlemsnr. og arrangementdato. / navn. Dette skrives både i mail
og betaling. Din tilmelding er kun gyldig ved indbetaling.

Tid og sted

08. oktober 2022 kl. 14:00
Kolding Borgerlige Skydeselskab á 1785 i Munkensdam 2

Pris og tilmeldingsfrist

Tilmeld arrangement

Tlf: 40459028 claus.mortensen@ale.dk