Medlemsmøde December

Quiz + nu "hjuler" vi rundt

Denne aften står på quiz (m. Buster) og under quizzen skal der "hjules" rundt efter øl fra forskellige lande

Tid og sted

20. december 2022 kl. 19:00
Dronning Louise

Pris og tilmeldingsfrist