Årets Danske Bryggeri

Årets kandidater

Lokalafdelingernes indstillinger til prisen bliver offentliggjort her

Listen vil løbende blive opdateret i september og oktober 2022.