Landsforeningsmøde

Regionsråds- og Stormøde 24'

Repræsentanter fra alle lokalafdelinger og regioner inviteres til Regionsråds- og Stormøde

Landsorganisationen inviterer alle tillidsfolk til stormøde, hvor vi kan planlægge, debattere og sætte kurs for det kommende år. Alle lokalafdelinger og regioner kan sende to repræsentanter afsted (udgifter til transport dækkes af DØE).

 

Der vil desuden være regionsrådsmøde om formiddagen for regionerne.

Stormødet 2024 vil delvist bestå af gruppearbejde, hvor vi i to mindre grupper kan tage fat på nogle af de ting, som landsforeningen har brug for at debattere med de tillidsvalgte.

 

For at sikre os, at grupperne bliver nogenlunde ligeligt fordelt, bedes I på forhånd melde jer til en gruppe. På dagen vil I så blive delt ud i lokaler efter frokosten.

 

Gruppearbejdet starter med et kort oplæg og derefter en fælles diskussion. Målet er at finde frem til en kort (og også gerne langsigtet) arbejdsplan for, hvad der kan/skal gøres.

 

Hver gruppe har en af de ansatte til at facilitere gruppearbejdet.

 

De to grupper er

Kommunikation til nye medlemmer

Samarbejde med bryggerier

 

På grund af for få tilmeldte har vi set os nødsaget til at skære grupperne ned til to, selvom det tidligere er blevet meldt ud, at der var fire.

LÆS MERE OM DE TO GRUPPER HER

Tilmeldingen er fælles, og du får derfor adgang til at tilmelde dig regionsrådsmødet, hvis du tilmelder dig som region, landsbestyrelse eller ansat.

 

Hver lokalafdeling kan stille med to tillidsvalgte repræsentanter. Dvs. der er ikke mulighed for deltagelse af flere end to pr. lokalafdeling.
Hver region kan stille med to tillidsvalgte repræsentanter. Dvs. der er ikke mulighed for deltagelse af flere end to pr. region.

 

Det er derfor vigtigt, at I aftaler indbyrdes, hvem der tager afsted fra hver region og lokalafdeling.

 

Aftensmad, ølsmagning og overnatning kan tilkøbes.

10-12:Regionsrådsmøde
12-13: Frokost
13 -13.30: Fælles intro til arbejdsgrupperne
13.30-15: Gruppearbejde
15 – 15.30: Kaffepause
15.30-16.30: Gruppearbejde
16.30-17.30: Opsamling i Plenum og ordinært stormøde.
17.30 – 18.30: Aftensmad (egenbetaling for alle – undtagen ansatte)
18.30 – 20.30: Ølsmagning (egenbetaling for alle – undtagen ansatte).

DEADLINE OVERSKREDET...

Husk, at du som tillidsperson kan være med til at præge dagsordenen på mødet. Hvis du har noget, der skal debatteres på stormødet, så send det til Lokal- og Regionskoordinator Allan Jensen på allan.jensen@ale.dk inden d. 14. januar 2023.
Du bedes bruge denne skabelon her.


Du skal samtidig medsende en powerpoint eller de stikord, som du ønsker, at der skal stå på din slide. Hvis du ikke medsender det, så vil din slide kun indeholde din fremsendte tekst.

 

 

Tid og sted

03. februar 2024 kl. 12:00
Dalum Landbrugsskole, Odense

Pris og tilmeldingsfrist

Tilmeld arrangement

Bliv medlem Login og tilmeld