Siden er under opbygning

Bryggeriet Flakhaven, Odense (2005- )

Ejere:

Kirsten Redder og Jørgen Pedersen (2005-2016)

Michael Sandal (2016- 2019)

Jesper Danielsen (2019)

René Bo Dyrvig (2019- )

Adresse:

Flakhaven 2

Hjemmesiden HER

Historien:

Efter langt  tids tilløb, åbnede Bryggeriet Flakhaven fredag 11. februar 2005. Husbryggeriet ligger i et hjørne af Odense Rådhus, så det var kun naturligt, at det var med borgmesteren i spidsen, at de første dråber øl blev skænket

Igangsætterne var restauratørparret Jørgen Pedersen og Kirsten Redder fra restauranten A Hereford Beefstouw, som nu kunne brygge og sælge øl lige overfor dén restaurant de havde drevet i over 30 år. Jørgen Pedersen bryggede øllet mens Kirsten Redder var daglig leder.

Brygværtshuset var et selvstændigt selskab ejet af restaurationsparret men samarbejdede med Apollo i København (1990), Sct. Clemens i Århus (1992) og Bryggeriet i Herning (1999). Man delte bl.a. avis/menukort. Bryggeriet Flakhaven havde to standardøl på programmet: En pilsner og en Ale. Herudover var der månedens øl samt af og til også en specialøl. Der var plads til 130 siddende gæster i Brygværtshuset, som i øvrigt 5 gange har modtaget Dansk Ølmærke fra Danske Ølentusiaster (2007, 2010, 2012, 2018 og 2020).

Restauranten er bygget op i to etager, som bindes sammen af det centralt placerede brygværk. Uanset om gæsterne sidder i restauranten i stueplanet eller kælderen, der også er indrettet med egen bar til større grupper, er det store 1000 liters brygværk i højpoleret kobber det samlende midtpunkt. Som det er tilfældet på Aage Damgaard-bryggerierne i København og Århus, har arkitekten Søren Damgaard stået for layoutet af lokalerne.

I maj 2016 overtog Michael Sandal Bryggeriet Flakhaven. Året før havde Sandal sig ind i kontraktbryggeriet Coisbo Beer og det var meningen at Anders Coisbo skulle brygge sine øl på Flakhaven. Men ikke alt gik efter planer og under megen rabalder, hvor parterne ikke var enige om ret meget, blev Coisbo Beer erklæret konkurs 26. september 2016 på begæring af Michael Sandal. Få dage efter solgte konkursboet retten til navnet, varelageret og andre værdier til et selskab ejet af Michael Sandal.

Øl med det registrerede varemærke "Coisbo" blev (og bliver) herefter brygget på Bryggeriet Flakhavens brygudstyr. Læs om Coisbo Beer på siden "Lukkede fynske bryggerier".

Michael Sandal solgte i 2019 hovedparten af aktierne i Bryggeriet Flakhaven til den daglige leder Jesper Danielsen, der samme år solgte aktierne videre til den nuværende ejer René Bo Dyrvig.

I 2020 rykkede restauranten Bgær ind på bryggeriet hvor man i kælderen nu (marts 2021) finder Beewino, som er en vin-, portvins- og øl bar. Der er små 20 haner til både bryghusets eget øl, Coisbo-branded og andre overvejende fynske øl.

Nyeste Brand er "Something Stupid Brewing", som er et samarbejde mellem Flakhaven, BarMalt og Tipsy Toad. Ejes af Flakhaven.

Har du yderligere oplysninger om Bryggeriet Flakhaven, så kontakt venligst Michael Gorm: mgorm55@gmail.com

Bryggeriet Refsvindinge (1885- )

Ejere:

Hans Poul Rasmussen (1885-1942)

Rasmus Rasmussen (1942-1965)

Hans Poul Rasmussen (1965-2001)

John Rasmussen (2001- 2020)

Ellen Skjødt Rasmussen (2020- )

Adresse:

Nyborgvej 80, Refsvindinge

Hjemmesiden HER

Historien:

Familiedrevet gårdbryggeri - nu i 5. generation. Sammen med Ørbæk Bryggeri sidste tilbageværende Landsby/gårdbryggeri på Fyn. Læs meget mere om de små hundrede nu lukkede fynske bryggerier på siden "Lukkede fynske bryggerier"

Bryggeriets historie starter i 1885, hvor det tidligere husmandssted i Refsvindinge blev lavet om til malteri af Hans Poul Rasmussen, som skulle forsyne hjemmebryggerne på egnen med malt. I 1893 begyndte Hans Poul Rasmussen dog selv at brygge, ligesom bryggeriet i 1905 blev depot for Carlsberg.

Bryggeriets første øl var en ”stakitøl” - en hvidtøl, man kunne købe i tønder på henholdsvis 9, 18, 33 og 62 liter.

I 1942 overtog Rasmus Rasmussen, søn af Hans Poul Rasmussen, bryggeriet. Og sønnen fortsatte traditionen med at lave hvidtøl.

Næste generationsskifte er i 1965, hvor Rasmus Rasmussens søn, Hans Poul, overtager bryggeriet.

Fem år efter overtagelsen opsagde Hans Poul Rasmussen samarbejdet med Carlsberg for at starte et nyt med Harboe Bryggerierne.

Man har holdt liv i traditionen om at brygge hvidtøl og selv køre ud og sælge ved dørene, i de typiske fynske stakitflasker som var fem-liters flasker indrammet i et træstakit. I 1980erne holdt Refsvindinge op med selv at køre ud med øllet,

I 1985 havde bryggeriet 100 års jubilæum , og i den forbindelse producerede bryggeriet sin egen (og første) pilsner, som kom i handelen i 1986. Pilsneren fik succes og betød, at bryggeriet i de følgende år brygger flere nye øltyper - bl.a. Ale no. 16, som i 1997 blev kåret som Danmarks bedste øl, og i 2000 fik en tredjeplads på verdensplan. Ale No. 16 blev "opfundet" af sønnen John Rasmussen.

I starten kunne man kun købe Ale No. 16 på fad hos Torvecafeen i Svendborg. På flaske var øllet heller ikke let at få fat på, hvis man ikke selv tog til Refsvindinge og købte ind. Det har ændret sig siden!

I 2001 overtog de nuværende ejere, Ellen og John Rasmussen, bryggeriet. John Rasmussen fortsatte ltraditionen med at brygge hvidtøl, og samtidig udvikles og produceres der flere nye øltyper.

Bryggeriet er gennem årene blevet moderniseret og udvidet flere gange og rummer f.eks. også i dag en hyggelig ølstue, hvor selskaber på op til 30 personer kan komme på besøg og smage på de forskellige øl.

I 2008 blev der installeret nyt tappeanlæg i endnu en tilbygning, og dette gjorde plads til at installere nye og bedre bryggefaciliteter, som blev taget i brug i starten af 2009, efter en gennemgribende renovering af hele bryghuset. Samtidig er der bygget ny kølehal i direkte forbindelse med tappehallen.

I 2014 fik man som led i et større fynsk bryggerisamarbejde genetableret malteriet på Refsvindinge. Fynsk malt til fynske øl!

Refsvindinge bryggeri har siden 2001 haft et tæt samarbejde med bryggeriet Vestfyen. Dette samarbejde blev indgået for at imødekomme den stigende efterspørgsel på Johns øl. I dag bliver Ale no. 16, Mors Stout og HP Bock også brygget og tappet på Vestfyen i Assens.

Til daglig er bryggeriets dørsalg meget besøgt, både af de lokale kunder og af kunder som ”bare lige kom forbi”. Det giver en livlig stemning på bryggeriet, hvor der næsten altid sker et eller andet.

John Rasmussen døde pludseligt i 2020, blot 62 år gammel og drift/ejerskab blev overtaget af Johns ægtefælle, Ellen Skjødt Rasmussen.

Ellen Rasmussen er direktør og står for en del af administrationen. Datteren Anne står for tapningen og hendes samlever Toni er brygmester. Toni er fra Barcelona, og de to har boet dernede i flere år, inden de flyttede til Fyn. Datteren Lene arbejder som lektor på Sct Knuds Gymnasium i Odense, men står for blandt andet bryggeriets facebookside. Sønnen Peter er den, der har mindst med bryggeriet at gøre. Han designer computerspil og bor med sin familie i København, men kommer ind i mellem med en god ide til familievirksomheden.

Familien Rasmussen viderefører de stolte familietraditioner på Østfyn.

Det aktuelle sortiment (marts 2021) ser således ud:

 • Ale No. 16
 • Røde Mor
 • Ingefær Øl
 • Jubilæum
 • Ran
 • Boghvede
 • Malmer
 • Kornmo
 • Brygmesterens Egen Pils
 • HP Bock
 • Havgassen
 • Humlepilsner
 • Pilsner (Bryggeriets originale første pilsner fra 1986)
 • Prima Landøl
 • Ægte Fynsk Pilsner
 • Hvid Guld
 • Enkens Anden Lyst
 • Den Sorte Enke
 • Den Grå Enke
 • Den Hvide Enke
 • Mors Stout
 • Bedstemors Stout
 • Bedstefars Øl
 • Cat Porter
 • Skibsøl
 • Mørk Hvidtøl
 • Lys Bjørneøl
 • Hertil en række sæson øl

 Har du yderligere oplysninger om Bryggeriet Refsvindinge, så kontakt venligst 

 

Bryggeriet Vestfyen (1885- )

Ejere:

Et aktieselskab fra starten

Adresse:

Fåborgvej 4, Assens

Hjemmesiden HER

Historien:

Den 19. februar 1885 indbød 32 gode mænd fra land og by, via en annonce i Assens Avis, til et møde på Hotel Postgården, for at man kunne drøfte planerne om bygning af et bryggeri, som både skulle fremstille hvidtøl og bayersk øl. Mødet fandt sted den 28. februar og havde stor tilslutning. Med to udefra kommende personer, ingeniør Frederik Johansen og cand. pharm. og brygmester Herman A. Bayer, blev Bryggeriet Vestfyen en realitet. Ideen fik så bred en tilslutning blandt byens og egnens befolkning, at da tegningsfristen for aktier udløb den 1. april 1885 havde ikke mindre end 232 personer tegnet sig for aktier. Heraf kom de 130 fra oplandet.

Derfor har man lov til at sige – som man ynder det på bryggeriet – at Bryggeriet Vestfyen, fra første færd, har været en lokal folkebevægelse.

Den 27. april 1885 regnes for bryggeriets fødselsdag. På denne dag blev der valgt bestyrelse og lavet vedtægter. Den 13. maj 1886 blev det “bayerske øl” for første gang bragt i handelen. For at fejre dette blev aktionærer og kunder inviteret til prøvesmagning i Assens Skovpavillion, hvor “Gæstgiver Carstensen Kl. 18 serverede koldt dækket Aftensbord for 1 kr. pr. kuvert”. Men det nye øl var det væsentligste, og i Assens Avis kunne man læse, at “efter Kjenderes énstemmige udsagn var det en særdeles fortrinlig og velsmagende Ølsort”. Ved bordet blev der holdt flere taler for det nye og fortræffelige øl, som var aftenens festgenstand. Ved denne, som ved senere lejligheder, hyggede man sig, når bryggeriet indbød sine venner fra land og by.

Bryggeriets første generalforsamling efter stiftelsen blev afholdt den 1. marts 1886, hvor mere end 200 af de 468 mulige “stemmer” var mødt op. Formanden oplyste, at hele anlægget havde kostet 5.000 kr. mindre en beregnet, og at man fra sagkyndig side havde modtaget meget ros for byggeriet. Den første generalforsamling for et helt driftsår fandt sted den 12. november 1887, hvor man besluttede at udbetale 6 % i udbytte til aktionærerne. “At afhente paa Apotheket”, som det hed i annoncen, idet apotekeren var formand for bestyrelsen. Iflg. aviserne gik det støt og roligt fremad for bryggeriet.

I 1889 er produktionen steget fra 2.000 til 3.000 tdr. (750.000 – 1 mio. flasker). I 1891 nåede den 4.490 tdr. og i 1894 rundede man 5.000 tdr. (1,9 mio. flasker). I 1900 fortælles det, at 84 % af salget nu sker på flasker. I 1903 er det nødvendigt, “paa grund af daarlig Høst”, at indføre tysk malt, og man fremstiller da “Münchener Bier”

I nogle år kniber det med at få tilstrækkeligt med is fra Kaals Mølledam. Man må hente den i Sønderby sø, ja et enkelt år helt i Norge, men allerede i 1899 bliver det første køleanlæg installeret.

Tilbagevendende i referaterne fra generalforsamlingerne er bemærkningerne om det forløbne års vejr og dets indflydelse på et godt eller dårligt salg. Gang på gang anvendes udtrykket “Godt ølvejr” eller “dårligt ølvejr”.

I 1903 ser bryggeriets første pilsner dagens lys.

I 1916 besluttede generalforsamlingen at indrette en mineralvandsfabrik.

Overalt i det lokale område har bryggeriet været rundhåndet med gaver til skoler, sportshaller og idrætsforeninger, og det optræder ofte som sponsor ved sportsbegivenheder.

Den 13. maj 1936 fejrede man på bryggeriet bayersk øllets 50-års dag med en reception, og i den anledning skrev Assens Avis: “Bryggeriet blev rejst som et Udtryk for en Samlingstanke. Fordelen ved en saadan Tankes Trivsel er stadig til Stede. Tænk over det under og efter Jubilæumsfestlighederne”.

Igennem bryggeriets over 100-årige historie er der næsten hvert år sket større eller mindre udvidelser, forbedringer, fornyelser og moderniseringer. Således indviedes i 1962 en gæstestue, hvor der siden har været afholdt utallige møder, kurser og sammenkomster for kunder og andre besøgende. I 1969 tog man et nyt kontorafsnit i brug.

I 1975 kunne rammerne ikke mere rumme bryggeriet. Salget var steget til det tredobbelte på 10 år, derfor måtte man skride til en stor og kostbar ombygning med udskiftning af maskiner og tilbygning til eksisterende bygninger. Største udvidelse i bryggeriets historie blev foretaget i 1995, hvor ny stor tappekolonne til øl og nye lagerhaller blev opført. Seneste udvidelse skete i 2001/2002 hvor et top moderne PET-tapperi blev opført. Det nye tapperi udvidede Bryggeriets sodavands sortiment, således at det nu også omfatter ½ og 1½ liters plasticflasker.

Bryggeriet Vesfyen var med fra starten, da ølmarkedet ændrede sig hen imod specialøl - bl.a. via Willemoes-serien (fra 2004).

En ny lagerhal på 5000 m2 opføres i 2009 og en ny tappekolonne til tapning på dåse installeres i 2011 (Tap 4), og yderligere 1.000 m2 lager tilbygges. Samtidig erhverver man også de gamle Assens Haller.

I 2013 lancerede bryggeriet to nye specialølserier; Støckel og Vestfyen Premium og i  2015 lanceredes sammen med Jim Lyngvild branded "Bryggeriet Frejdahl". I september 2018 købte

Bryggeriet Vestfyn det konkursramte Indslev Bryggeri med branded Ugly Duck Brewing Co. Indslevs produkter produceres fortsat fra bryggeriets matrikel.

I 2021 bliver Bryggeriet Vestfyen købt af den finske bryggerigruppe Olvi Group. Planen er at danmarks fjerdestørste bryggeri fortsætter som en selvstændig enhed med nuværende ledelse, organisation og produktion. Men efter 136 år er Bryggeriet Vestfyen ikke længere danskejet.

Bryggeriets sortiment er omfattende. Se nedenstående og læs videre på hjemmesiden.

Brylle Bryghus ( 2019- )

Ejere:

Brian og Marie Krusell Howitz (2019- )

Adresse:

Vesterlaugsvej 23, Brylle

Hjemmeside HER

Historien:

Brylle Bryghus er realiseringen af en 17 år gammel drøm, så da Brian og Maria Krusell Howitz fra snart 11 år siden købte hus i udkanten af Brylle var det den store garage, der i sidste ende "tog beslutningen for dem". De var nemlig på udkig efter et sted, som på sigt kunne forvandles til et bryghus.

Siden indflytningen arbejdede ægteparret målrettet på at klargøre garagen til bryggeri og samtidig lægge penge til side og i september 2019 kunne Brylle Bryghus så åbne dørene (og hanerne). Der har været mange bryggerier på Fyn gennem tiderne, men sjovt nok aldrig i Brylle. Det er der så nu. De første bryg var en Amber Lager og en Session Pale Ale.

Ægteparret har begge et civilt job ved siden af, men de håber på sigt at kunne beskæftige Brian Krusell på fuld tid. Øllet kan her ved starten især købet lokalt i Brylle og Tommerup. I februar 2020 modtog bryggeriet 100.000 kr i LAG-midler. Pengene skal bruges til at udvide produktionskapaciteten til det dobbelte.

Fra køkkenvinduet er der udsigt til et smukt egetræ, der har givet inspiration til bryggeriets logo.

Der sælger kun øl fra adresse efter aftale.

Øllet fra Brylle Bryghus kan købes i udvalgte butikker og udskænkningssteder på Fyn. Se hjemmesiden.

Demonology Brewing (2019 - )

Ejer:

Steven Carpenter (2019- )

Adresse:

Vintapperstræde 57, Odense

Facebook: HER

Historie:

Demonology Brewing drives fra og brygges til Tipsy Toad Pub i Vintapperstræde (samme ejer), Odense.

Øllet brygges på Bryggeriet Flakhaven i Odense.

Har du yderligere oplysninger om Demonology Brewing, så kontakt venligst 

Gundestrup Mejeri & Bryghus (2007- )

Ejer:

Jørgen Hoff (2007- )

Adresse:

Åbyvej 49 ved Hundstrup

Hjemmesiden HER

Historien:

Gundestrup Mejeri- og Bryghus er et lille privatejet mejeri der ligger i det dejlige naturskønne Sydfynske område. Gundestrup Mejeri blev grundlangt i 1888  og fungerede som Andelsmejeri helt frem til 1983. I september 2007 købte Jørgen Hoff Gundestrup Mejeri  af Ullerslev Mejeri og besluttede sig for at brygge spændende øl, så man i dag kan nyde såvel dejlig fynsk ost og øl fra Gundestrup.

Den godt 1.000 kvm. mejeribygning fra 1888 er efter købet blevet gennemgribende renoveret. Der er sket ombygning af lokaler og installation af nye maskiner. Der er indsat nyt brygudstyr, Cip anlæg, køleanlæg desuden er der helt nyt el-system, kloak og damp/kondensrør. Der blevet opført et nyt kølerum og installeret en maltkværn og håndbyggede kobbertanke fra Schweiz.

Gundestrup Mejeri og Bryggeri på Sydfyn er sin første af slagsen. Et nyt bryggerikoncept har set dagens lys. Et bryggeri, der brygger øl på valle fra osteproduktionen, der foregår ved siden af.

Det aktuelle sortiment (marts 2021):

 • Classic
 • Pilsner
 • Ale
 • Doppel Bock
 • Stout
 • Valle Bock
 • Kulifilippa
 • Mejeristens IPA
 • Biker
 • Mejeristens Påske
 • Mejeristens Pinse

Læs mere på hjemmesiden.

H.C.Andersen Brewery (2016- )

Ejer:

Steen Jensen (2016- )

Adresse:

Energivej 38, Odense

Hjemmesiden HER

Historien:

Startede som Eventyrbryggeriet i 2016. Skiftede til H.C. Andersen Brewery i 2018.

Steen Jensen startede i 2008 Bryg Selv Odense, og i 2014 Bryg Selv København. Begge selskaber lukkede i 2020.

I 2016 kom ideen om et eventyrligt bryggeri til – i H.C. Andersens fødeby, Odense.

H.C. Andersen Brewery har 9 eventyrlige øl, som er tilgængelige nu i udvalgte forretninger. Glæd dig til at opleve den fortryllende stemning, som kendetegner alle H.C. Andersens eventyr.

Sortiment (marts 2021):

 • Prinsessen på ærten
 • Den grimme ælling
 • Den lille havfrue
 • Tinsoldaten
 • Fyrtøjet
 • Kejserens nye klæder
 • Lille Idas blomster
 • Tommelise
 • Grantræet (Julebryg)

Alle øl er glutenfri. Læs mere på bryggeriets hjemmeside

Indslev Bryggeri (1897-)

Ejere:

1897 - 1929: Frederik. C. Rasmussen (Bryggeriet Hejmdal)

1929-1944: Sigurd Rasmussen (Indslev Bryggeri)

1944-1946: Merethe Rasmussen

1946-1953: I.G. Petersen Bundgaard

1953-1955: Laurits Petersen (under navnet Bryggeriet Juelsminde)

1955-1973: Laurits Petersen (nu igen som Indslev bryggeri)

1973-1990: Bennie og Poul Gammelgaard

2006-2018: Indslev Bryggeri A/S

2018-        : Indslev Bryggeri (ejer Bryggeriet Vestfyen)

Adresse:

Store landevej 13, Nr. Aaby

Hjemmesiden HER

Historien:

 

Historien frem til 2006 er skrevet af Arne Slej og bragt i Ølentusiasten nr. 23:

"Indslev Bryggeri ligger i Indslev ved Nørre Åby på Vestfyn. Det åbnede første gang i  under navnet Bryggeriet Heimdal. Senere, i 1944, skiftede det navn til Indslev Bryggeri, og har også i en kortere periode heddet Bryggeriet Juelsminde (1953-1955).

Indslev Bryggeri producerede hvidtøl og sodavand til landbefolkningen på Fyn. Hvidtøl og sodavand blev kørt ud til gårdene og også solgt direkte fra bryggeriet, bl.a. som stakitøl.

I 1897 byggede dyrlæge Frederik Christian Rasmussen Indslev Bryggeri, der blev kaldt Heimdal frem til 1944. Det lå - og ligger - lige ud til den gamle hovedvej A1. Det var som så mange andre bryggerier på den tid et hvidtølsbryggeri, men Rasmussen nøjedes ikke med kun at drive bryggeri. Han var sognerådsformand, amtsrådsmedlem og så var der også lige tid til at drive et landbrug med 10 jerseykøer - og kraftfoder til køerne lå ligefor. Han benyttede nemlig masken fra ølproduktionen.

I 1929 overtager sønnen Sigurd Rasmussen bryggeriet og driver det frem til 1944, hvor bryggeriet får en kvindelig ejer, Merethe Rasmussen. Det går åbenbart ikke så godt for i 1946 ender Indslev Bryggeri på tvangsauktion og købes af I.G. Petersen Bundgaard. Han går imidlertid også konkurs i 1953 og denne gang er køberen Laurits Petersen fra Harndrup. Prisen: 83.000 kr. Han har erfaring med produktionen af æblemost, men ser nye udfordringer i ølverdenen. Sammen med sønnen Jens Arne, datteren Bennie og svigersønnen Poul Gammelgaard, går de i gang med arbejdet.

"For at lære at brygge hvidtøl, tog vi kontakt med formanden for hvidtølsbryggerforeningen på Fyn, brygger Trier Rasmussen fra Hindsholm Bryggeri i Mesinge", fortæller Bennie og Poul Gammelgaard. "Han anbefalede foreningens konsulent, brygmester Kaj Leschly, og det viste sig at være en god idé".

Kaj Leschly boede på bryggeriet en måneds tid og hjalp til med produktionen. Der blev brygget både nat og dag. Problemer var der nok af. Der var f.eks. ingen emballage. Den forrige ejer havde ikke efterladt noget, så man blev nødt til at investere i bl.a. 5-liters flasker - de såkaldte stakitflasker. makinerne var i meget dårlig stand. Bl.a. var tappemaskinen defekt og man måtte hurtigt afsted til Ortmann og herbst i Hamburg, hvor en del af maskinen blev istandsat.

Udover hvidtølsproduktionen var der nu også kommet gang i sodavansproduktionen. Også det indebar problemer, da det viste sig at imprægneringspumpen ikke var i stand til at give sodavanden den nødvendige kulsyre. Derfor anskaffede man sig hurtigt nogle gode brugte maskiner. det var i det hele taget bryggeriets "politik" ikke at købe nye maskiner, men derimod altid gode velholdte brugte maskiner og det gik altid godt.

I 1954 fik Indslev bryggeri kontakt til Ceres og man blev depot for Århus-bryggeriet. Snart efter begyndte Ceres også at aftage malt fra Indslev, idet kvaliteten blev fundet god. Samarbejdet varede frem til 1964, hvorefter Harboe Bryggeri blev den nye samarbejdspartner. Samarbejdet holdt helt indtil Indslev drejede nøglen i 1990.

Bryggeriets produkter blev især solgt direkte til private. I starten forsøgte man at afsætte øl og vand til egnens købmænd men uden den store succes. I stedet køre bryggerivognene direkte ud til kunderne, især gårdene, hvor man den gang havde mange folk i arbejde. På den måde opbyggede man en god fast kundekreds. Bryggeriets vogne kørte rundt på Nord-, Midt- og Vestfyn og til Kolding og Als. Indslev Bryggeri havde på dét tidspunkt hele otte vogne, der var på vejen hver dag. Den gode placering lige ud til Hovedvej A1 gjorde også, at der var en del salg af øl og sodavand tilrekte fra bryggeri-døren til bilister og andre vejfarende.

Øllet var mørk eller lys hvidtøl - mest på stakitflasker, men også almindelige ølflasker blev benyttet. malten lavede man som sagt selv, bl.a. også røgmalt. Der blev brugt tysk humle i øllet, købt på Harndrup Humlemagasin. Gæren var som regels fra Thisted Bryghus.

I 1973 blev produktionen af øl stoppet. Folkeholdet på gårdene svandt ind så stadig færre drak hvidtøl, men produktionen af kvalitetssodavand fortsatte helt frem til 1. oktober 1990. maskinerne blev solgt og Bennie og Poul Gammelgaard gik på pension. Siden Fra 1992 og et par år frem fungerede bygningerne som galleri men i 1994 blev det hele sat til salg. Det var tilsyneladende slut med øl- og sodavandsproduktion i Indslev...men nej: Det skulle gå helt anderledes og den grimme ælling dukkede op nogle år senere som en flyvefærdig og stærk Svane!

Historien 2006-

I 2006 genåbnede Indslev Bryggeri, som aktieselskab med Anders Busse Rasmussen ved roret, og duften af malt og humle var igen tilbage i Indslev efter en gennemgribende modernisering og renovering. Det var i øvrigt en bror til Anders' Oldefar der byggede og startede Indslev Bryggeri (Frederik Rasmussen)

Indslev bryggeri specialiserede sig i brygning af hvedeøl.  

Man fornemmer straks den særlige stemning, når man besøger det gamle bryggeri. Den rustikke gulstensbygning er udadtil bevaret, man har blot malet det gamle facadeskilt op.

Men indenfor er store dele af de 2.000 m2 lokaler moderniseret og bygget om. Der er god plads til nye lagertanke og et 2000-liters moderne brygværk. Man valgte gedigent kvalitetsbrygværk fra Kaspar Schultz i Bamberg i Bayern. Kaspar Schultz er med mere end 325 års erfaring verdens ældste producent af bryggeriudstyr. Firmaet leverer komplette brygværk og udstyr til mikrobryggerier over hele verden.

Indslev Bryggeri slog portene op i 2006 og satsede med stor succes på hvedeøllet. Efter 6 år fik man mod og lyst til mere: Branded "Ugly Duck Brewing Co" blev født med et formål om at "brede vingerne ud" og afprøve nye øltyper.

Ølfolket var vilde med det nye produkt og hele fem gange blev en "Ugly Duck" kåret som Årets Danske Ølnyhed af Danske Ølentusiaster:

 • Simcoe & Chinook (2012, Op til 5,9%)
 • Imperial Vanilla Coffee Porter (2012, 6,0% og derover)
 • Amarillo & Citra IPA (2013, Op til 5,9%)
 • Foxy Brown (2014, Op til 5,9%)
 • Kinky Cowboy IPA (2017, 4%-7,0%)

Trods den store glæde ved bryggeriets produkter, gik det konkurs i 2018 - på begæring af bryggeriet selv. Anders Busse Rasmussen udtalte i den anledning til Fyens Stiftstidende: "Jeg har ikke selv nogen penge at bidrage med. Målet er derfor at finde en eller flere investorer eller eventuelt en køber, som kan se mulighederne i bryggeriet. Jeg vil ikke sige, jeg er i dialog med nogen, men jeg har følere ude hos aktører, jeg mener kunne være relevante".

Den økonomiske kilde er tørret ud, skriver direktøren i et brev til bryggeriets aktionærer.

Men ret hurtigt blev indslev Bryggeri opkøbt af Bryggeriet Vestfyen i Assens.

Køberen udtalte: "Med den nye konstellation ser Bryggeriet Vestfyen en mulighed for at bevare bryggeriets stærke kompetencer og det sortiment af unikke hvedeøl, der i mange år har givet mikrobryggeriet Indslev Bryggeri en klar position på specialøls-markedet.

Bryggeriets salgsdirektør Rasmus Damsted Hansen fortæller, at videreførelsen af Indslev Bryggeri også giver god mening i forhold til bryggeriets egen udviklingsstrategi. "De kvaliteter og erfaringer, som Indslev Bryggeri kommer med, passer til den røde tråd for Bryggeriet Vestfyen, der blandt andet handler om at udvikle vores forretning yderligere, når det gælder brands og mærkevarer. Det bliver spændende sammen med kollegerne på Indslev Bryggeri at bygge positivt videre på de stærke mærker, der nu bliver en del af Vestfyens-familien. Det er hele Ugly Duck-serien fra Indslev et godt eksempel på. Det er rigtig godt brygger-håndværk, der har givet en velfortjent positiv respons fra forbrugerne, fortæller Rasmus Damsted Hansen.

En ny historie tager sin begyndelse hos det gamle bryggeri på Nord-Vestfyn.

Kerteminde Bryghus (2006- )

Ejer:

Morten Birkerod (2006- )

Adresse:

Bregnør Bygade 24, Bregnør ved Kerteminde

Hjemmeside HER

Historien:

Kerteminde Bryghus er et gårdbryggeri beliggende i den lille hyggelige landsby Bregnør få kilometer fra Kerteminde i retning mod Hindsholm. Bryggeriet er indrettet i gårdens tidligere hestestald. Der er tillige indrettet et stemningsfuldt lokale, hvor gæster til rundvisning får smagsprøver på den håndbryggede øl.

Det meget smukke brygværk er et 800 liter tidligere engelsk pub brygværk fra North Nottinghamshire.

Brygværket er i messing og stål beklædt med mahognitræ. Brygværket består af en varmvandstank, en mæsketank, en kogekedel og seks gærtanke

Øllet færdiglagrer på 10 ståltanke, før det tappes på flasker fra Tyskland.

Flaskerne er nøje udvalgt, og Kerteminde Bryghus er det første bryggeri i Danmark, der bruger denne type flasker. Flaskerne er ½ liter flasker.

Tappemaskinen er ligeledes købt i England, hvorimod etikeringsmaskinen er et gammelt klenodie fra den velkendte fiskefabrik “555 Amanda Fiskefabrik, Kerteminde”.

Gården købte Charlotte og Morten i 1984 af dødsboet efter Emilie og Harald Nielsen, og gennem generationer har der været tradition for ølbrygning på gården. Gårdens øl var velkendt for sin kvalitet; det gode øl blev i folkemunde kaldt “Præstens Skræk”.

Emilie var en dygtig bryggerske. Når hun bryggede, rygtedes det på egnen, og det resulterede i, at lokalbefolkningen, også præsten, ofte havde uopsættelige ærinder på gården. Det var ikke altid de kunne finde den lige vej hjem og præsten måtte jo nødvendigvis følge sin menighed!

Ved overtagelse af gården fandt Charlotte og Morten Emilies gamle øltønder og rester af nogle opskrifter i kælderen under stuehuset. Gennem årene voksede interessen for at følge i Emilies fodspor og genoptage traditionen for ølbrygning på gården.

Tønderne blev fundet frem, men måtte forblive et kært minde om fortiden – de kan ses i bryggeriets smagsrum. Derfor købte Charlotte og Morten nogle nye små tønder på 25 liter og startede ved det gamle komfur i hestestalden.

Familie og venner syntes øllet smagte godt – og “Hvis vi kan brygge 25 liter, må vi også kunne brygge 800 liter” og Kerteminde Bryghus blev en realitet

Charlotte og Morten driver Tornøes Hotel i Kerteminde, og ved at etablere et bryggeri kunne Tornøes Hotel blive det første hotel i Danmark med eget øl fra eget bryggeri i nyere tid. 

Der indgår aktuelt (marts 2021) 7 faste øl i sortimentet. Vi finder naturligvis Præstens Skræk, men også bl.a. Amanda, Johannes Larsen Ale og Fritz Syberg Pilsner.

Det gode øl fra Kerteminde Bryghus kan altid købes med hjem fra Tornøes Hotel i Kerteminde til bryghuspris. Øllet sælges også fra udvalgte butikker og kan endvidere nydes på Johannes Larsen Museet i Kerteminde.

Kunstbryggeriet Far & Søn Aps (2010- )

Ejer:

Bo Rino Christiansen og Fabian Xander Norup Nørregaard (2010-2016)

Fabian Xander Norup Nørregaard & Helle Skovgaard Jørgensen (2016-2017)

Helle Skovgaard Jørgensen (2017- )

Adresse:

Hundstrupvej, Hundstrup (2010-2015)

Vestergade 24, Svendborg (2015- )

Hjemmessiden HER

Historien:

"Far & Søn" er Bo Rino Christiansen og Fabian Xander Norup Nørregaard. Bo bryggede øl i sin skurvogn ved boligen i den selvforsynende landsby Hundslev. Mest  til sig selv og familie og venner.Men øllet blev rost og drukket af mange og ideen til et Kunstbryggeri blev realiseret.

Kunstbryggeriet Far & Søn har siden foråret 2015 haft til huse i en RUSTIK OG hyggelig baggård til et ældre byhus i Svendborg.

En egentlig restaurant i tilknytning til bryggeriet blev etableret med Fabian som kok i 2016. Den lukkede året efter.

At Kunstbryggeriet Far & Søn er et kunstbryggeri ligger der flere ting i. Det mest markante er tilgangsmåden til ølbrygningen, hvor øllene enten tager udgangspunkt i en tekst eller danner grundlag for en. Bo bryggede før kunstbryggeriet blev et kunstbryggeri al øllet til kollektivet, og fortæller at det tit blev noget med ”hvad fanden skal vi nu brygge” før en tilfældig stilart blev valgt. Med teksterne skal øllet spilles op mod ordene. Det højpandede litterære, skal spilles op mod det fladpandede i en bajer, som Bo så smukt formulerer det. Da projektet startede op leverede digteren og forfatteren Vagn Remme, der også bor i den selvforsynende landsby fem tekster til Bo. Bo fik noget at arbejde med, og projektet afhjalp Vagn med en skriveblokering. Bo brygger sideløbende med kunstbryggeriet stadig alt øllet til kollektivet.

Siden er det blevet til over 20 kunstbryg. Jens Blendstrup blev til en Kölsch, Alberte Windings tekst rummede frugt, så det blev fremtryllet i brygget og så fremdeles.

Fast Sortiment (april 2021):

 • Tripple Ale
 • Svendborg Digte (Kölsch)
 • Saison
 • Farmhouse Ale
 • Barley Wine

Hertil en række sæsonøl og eksperimenterende øl i "små oplag".

Har du yderligere oplysninger om Kunstbryggeriet Far & Søn, så kontakt venligst

Midtfyns Bryghus (2005- )

Ejere:

2005: Søren G. Andersen, Michael Hansen, Søren Øvlisen. 

2005-2006: Søren G. Andersen, Preben Bladt, Søren Øvlisen

2006-        : Eddie Szweda

Adresser:

Mark Billesvej 24, Brobyværk (2004-2013)

Industrivej 11-13, Aarslev (2013-)

Hjemmesiden HER

Historien:

Midtfyns Bryghus blev grundlagt i 2005 af tre driftige forretningsfolk: Søren G. Andersen, Michael Hansen og Søren Øvlisen. Ingen af dem kom fra ølverdenen, men de havde mod på at prøve lykken som bryggeriejere. Michael Hansen var via sine rejser til Skotland blevet lun på skotsk øl og han får en royalitetsaftale med Moulin Brewery i Pitlochry. Midtfyns Bryghus var således i starten nærmest et kontraktbryggeri, der brygger kopier af skotsk øl.

Man fandt ved et tilfælde en nedlagt slagterbutik i Brobyværk og ansatte Peter Kreutzfeldt som daglig leder/brygger. I foråret 2005 lanceredes en serie på 3 øl: Braveheart, Loch Lomond og Moulin Ale. Det er faktisk stort set hvad der kommer ud fra bryggeriet frem til 2006.

Danskerne var dog ikke imponeret af de skotske øltyper og i 2006 solgte man bryggeriet videre til amerikanske Eddie Szweda, der heller ikke havde erfaringer fra ølverdenen, men som har en klar fornemmelse af, hvad der skal til for at bringe Midtfyns Bryghus videre: En dygtig brygger og godt kraftigt øl.

Eddie Szweda vidste også hvor vigtig værdifuld markedsføring og gratis medieomtale er.Han fik det hurtigt demonstreret ved overtagelsen af bryghuset, som Fyns Amts Avis skriver:Han havde kun lige købt sig ind i Midtfyns Bryghus, da et stort amerikansk filmselskab tvang ham til at indstille brygningen af en skotsk ale, fordi de havde navnerettighederne til “Braveheart” efter filmen med Mel Gibson. At øllen ikke havde solgt og alligevel var på vej ud af produktion, kom ikke til at fylde noget i de historier, aviser og tv-stationer i både Danmark, USA og Australien fortalte om det lillebitte bryghus, der blev tromlet af den store filmgigant. Det kan bryder danskerne sig ikke om og Eddie kom "på verdenskortet"

Samme år (2006) lancerede Midtfyns Bryghus deres Stout, Ale og Wheat. Året efter bliver sortimentet yderligere udvidet, da Midtfyns Bryghus sender hele seks nye øl på markedet; Imperial Stout, IPA, Double IPA, Påskebryg, Jule Ale og Jule Stout. Imperial Stout bliver efterfølgende kåret som årets ølnyhed 2007 (se th)

Chili Tripel og Barley Wine blev lanceret i 2009 og i 2010 kom Rough Snuff, et samarbejde med Håndbrygger Erik Nielsen, der i dag driver Ø-Bryg på gaden. Rough Snuff var en belgisk Ale brygget på blandt andet blæretang og snus. Sidstnævnte ingrediens fik dog konsekvenser, da man i EU ikke må tilsætte tobak i fødevarer. Derfor er den hedder den udgave af Rough Snuff man kan købe i dag, Rough Snuff II og er en censureret udgave uden tobak.

I sommeren 2013 flyttede Midtfyns Bryghus fra slagterbutikken i Brobyværk, til moderne og mere tidssvarende lokaler i Årslev, hvor der også installeres et nyt og moderne bryganlæg.

Eddie Szweda har været sin egen reklamemand og har tilbragt flere hundrede dage på landevejen for at promovere sit øl. Både med almindelig ølsmagning eller som Øl-Stand-Upper i "Eddies Ølshow"

Aktuelt Sortiment (marts 2021)

 • Barley Wine
 • Chili Klaus/Ghost
 • Chili Trippel
 • Double IPA
 • Ginger & Wasabi Pale Ale
 • Gunners Ale
 • Imperial Stout
 • India pale Ale
 • Moonshine
 • Rough Snuff II
 • Rusian Imperial Stout
 • Smash
 • Stout
 • Sunshine
 • The Grim R.i.p.a
 • Wheat
 • Wit
 • X Porter

Hertil en række sæson øl. Læs mere på bryggeriets hjemmeside

Skovsgård Gods (2018 - )

Ejer:

Danmarks Naturfond (1979- )

Adresse:

Kågårdsvej 10, Rudkøbing

Hjemmesiden HER

Historien:

Skovsgård er en gammel gård, som første gang nævnes i 1457. Gården ligger i Humble SognLangelands Sønder HerredLangeland Kommune. Hovedbygningen er opført i 1887-1889 ved Jens Vilhelm Petersen. Der er offentlig adgang til Skovsgård Gods fra 1. maj til 30. september.

Skovsgård Gods er på 394 hektar og ejes i dag af Den Danske Naturfond, der arbejder på et projekt som skal forene fødevareproduktion og etablering af vild natur. Planen er at 234 hektar marker, naturarealer og skov skal indhegnes, så der kan udsættes kvæg, vildheste og grise, for at genskabe naturlige dynamikker, til gavn for natur og biodiversitet

Man har siden 2018 prøvet kræfter med ølbrygning hvor man har specialiseret sig i Spelt-Øl. Øllet kan købes i godsets café og butik samt i udvalgte butikker på Langeland.

Strynø Gl. Mejeri og Mikrobryggeri (2014- )

Ejer:

Torben Vestergaard og Kirsten Poulsen (2014- )

Adresse:

Nørrevej 6

Strynø, Rudkøbing

Hjemmeside HER

Historien:

Torben Vestergaard og Kirsten Poulsen har drevet Strynø Gl. Mejeri siden 1997. I 2014 besluttede ægteparret at nu den hvide væske være mere gullig. Øllet begyndte at løbe i hanerne i løbet af sommeren 2014 med Torben som Brygmester. Der brygges to forskellige ales, der kun kan nydes på øen. De første to øl blev kaldt "Humlebien" og "Den Sorte". De brygges stadig og nu er der tilføjet en Pale Ale.

Det er kærlighed til det gode øl, der har fået Torben til at udvide mejeriet til også at være bryggeri, skrev de i øens lille pressetjeneste ved opstarten.

Øllene kan kun købes på Strynø Gl. Mejeri, men kan også nydes til et måltid på spisestedet i det gamle mejeri.

Øllet er blandt andet lavet af lokale råvarer, som for eksempel humle og honning. Får man en tår over tørsten, er der også mulighed for at overnatte på Strynø Gl. Mejeri, der har været indrettet med ferielejligheder siden 1999.

Svendborgsund Bryghus (2018- )

Ejere:

Susanne og Bo Abelgren Ehlers

Adresse:

Sundbrovej 12, Vindeby, Taasinge

Hjemmesiden HER

Historien

Et sydfynsk familiedrevet mikrobryggeri beliggende i Vindeby på idylliske Tåsinge.

Her brygger Susanne og Bo økoligisk øl og økologiske limonader, hvor kvalitet og kærlighed til håndværket er nøgleord.  

Bo har tidligere drevet et bryghus på Langeland: Abelgren & Ramvad (Se siden "Nedlagte fynske bryggerier").

I maj 2018 åbnede Svendborgsund Bryghus for omverdenen efter et halvt års hårdt arbejde med totalrenovering af et nedslidt autoværksted. Stedet havde stået tomt i over 10 år og bar præg af tidens tand.  Men med hjælp fra venner, familie og hele lokalsamfundet blev drømmen til virkelighed.

Aktuelt sortiment (marts 2021):

 • Sol over Sundet
 • Pale Ale
 • Sundbajeren
 • Toystrup Stout
 • Brown Ale
 • Champagneserien (mere eksperimenterende øl)
 • Diverse økolimonader.

I butikken kan man ud over egne produkter også købe fynske specialiteter.

Thor Hals Bryghus, Assens (2018- )

Ejer:

Niels Høstrup (2018- )

Adresse:

Ny Adelgade 63, Assens

Hjemmeside HER

Historie:

Thors Hal Bryghus Assens, er et lille husbryggeri. Bryghuset blev grundlagt i september 2018. Øllene er inspireret af Assens gamle historie. Navnet, Thors Hal, er navnet på det traktørsted der lå på Ny Adelgade, også kaldet "Uden For Kongens Port", der tilbage i 1800 tallet blev grundlagt af Jens Henrich Reinholdt Maiborg, 1839 til 1886 i Assens. Der var værthushave med keglebane, der strakte sig ned mod Brydes Dam. Og så var der altid masser af sang og musik. Det er her Thors Hal Bryghus ligger.

Det er det der har givet bryggeren idéen til at tage historier med i serien af specialøl, hvilket også er tydeligt, når man kikker lidt på øllenes navne: Thos Julebryg, Øksnebjergstenens Høst Ale, Skænkestuens Fynske Bock osv. På bagetiketten fortælles historien bag øllets navn.

Niels Høstrup er selvlært brygmester. Bryganlægget er en Brewster, der kan rumme 25 liter øl. Hvert batch er således begrænset og det er naturligvis ikke svært at få udsolgt. 13 forskellige øl er det blevet til indtil nu (marts 2021). Se på hjemmesiden hvor øllet kan købes og smages.

Thurø Bryghus/Ø-Bryg (2011- )

Ejer:

Erik Nielsen (2011-2018 )

Erik Nielsen & Lasse Christensen (2018- )

Adresse:

Bergmannsvej 82, Thurø

Hjemmesiden HER

Historien:

Efter at have kontraktbrygget i et par år under navnet Ø-Bryg, fik Erik Nielsen fod under eget bryganlæg i en tidligere købmandsbutik på Thurø. Anlægget var i øvrigt købt af Midtfyns Bryghus, da Eddie og Co. flyttede fra Brobyværk til Aarslev. I 2016 var bryggeriet med tilhørende butik færdig og sidst i maj måned strømmede thurinere, ølentusiaster og andet godtfolk til åbningsreceptionen.

I butikken kan man ud over egne produkter også købe gode fynske specialiteter.

Erik har opnået at få et bryg forbudt af myndighederne. Det skete med “Rough Snuff”, der blev brygget hos Midtfyns Bryghus og gik hen og blev Årets Ølnyhed 2010 (Danske Ølentusiaster)...men man må ikke tilsætte snus til fødevare under noget form, så øllet røg på den sorte liste...og blev til en myte. Senere har Erik brygget "Rough Snuff 2", med "snusmag" uden snus.

Da Miracle Breweries lukkede i 2018, købte ejere Lasse Christensen oplyser halvdelen af anparterne, mens den hidtidige eneejer, Erik Nielsen, beholdt den anden halvdel.

Aktuelt (marts 2021) har bryggeriet følgende bryg på hylderne:

 • Dampskibsøl
 • Sejlskibsøl
 • Amerikansk Pale Ale
 • 5700 (Pilsner med boghvede!)
 • Svend Bock
 • Lille Palle (IPA)
 • Brown Ale
 • Christianøllet
 • Veras Witt
 • Humlecider
 • 1001 (Imperial Stout)

Erik Nielsen kommer fra håndbryggernes kreds og er stadig aktiv i dén verden, idet han er Oldermand i Svendborg Bryglaug.

Vilhelm Håndbryg (2020-)

Ejere:

Jesper Vilhelmsen og Emil Vilhelmsen (2020- ) 

Adresse:

Cikorievej 62, Odense

Historien:

Bag Vilhelm Håndbryg står far og søn, Jesper og Emil Vilhelmsen. Øllet får de brygget på Møns Bryghus. Far og søn står også bag Depot Odense, som er et selvstændigt depot, der leverer øl, vand, vind og spiritus til erhverv og private.

Sidst men ikke mindst driver Jesper Vilhelmsen også Webshoppen "BeerButler".

Har du yderligere oplysninger om Vilhelm Håndbryg, så kontakt venligst 

 

Ærø Bryggeri (Rise Bryggeri) (1926-1956) (2004- )

Ejere:

Peter Rasmussen (1926-1930)

Anton M. Rasmussen (1930-1961)

Rise Bryggeri A/S (2004- )

Adresse:

Vandværksvej 5, Store Rise

Hjemmesiden HER

Historien:

Det oprindelige mejeri blev indviet i 1880. Den 15. april 1884 blev det købt af mejeriets forpagter Axel Westerboe, og i 1887 overtog sognefoged Rasmus Peder Rasmussen sammen med Jens Pedersen Christensen virksomheden med dampkedel og alt tilhørende inventar.

Rise Bryggeri åbnede første gang for ølhanerne tilbage i 1926. Man bryggede hvidtøl, påskeøl og stakitøl. Bryggeriet havde sin egen vandkilde til rådighed ved brygningen. I 1934 udvidede man med isproduktion. Under anden verdenskrig tørrede man fodersukkerrør, som blev brugt til kaffeerstatning. På Sognefogedgården dyrkede man "tobak"Man dyrkede også "tobak" og arbejdet med høst og tørring blev varetaget af bryggerimedarbejderne og bladene tørret på loftet af Rise Bryggeri.

I 1950 begyndte man at producere mineralvand på flaske (Citronvand, Cola, Grape-Tonic og Appelsin-Squash.

Brygning af øl ophørte 1956 (fungerede et stykke tid som depot for Tuborg), og i 1961 stoppede produktionen af is. 

I 1965 overtog Svend Rasmussen bygningerne og oprettede et depot for Eventyr-Is (senere Frisko-Is), Alfa Margarine og bryggeriet Ceres (frem til 1989).

I 2003 solgte Svend Rasmussen bygningerne til Christopher Seidenfaden og i 2004 åbnede et nyt moderne mikrobryggeri med café i Store Rise åbnede i de selvsamme bygninger: Rise Bryggeri A/S med Seidenfaden som hovedaktienær. Bryggeriet skiftede i 2019 navn til "Ærø Bryggeri".

Det nuværende bryggeri benytter forsat vandkilden tæt ved og  har eget tapperi og syv gæringstanke med en kapacitet på 24.000 liter. Der produceres omkring 5.000 liter øl om ugen. Foruden bryggeriets klassiske Ærø-serie, brygges en serie økologisk øl samt specialøl til større begivenheder. De fleste opskrifter er oprindeligt skabt af brygmester Stig Anker Andersen fra Stonehenge Ales i Netheravon, England.

Sortiment (marts 2021):

Mange af bryggeriets øl brygges både som økologisk og ikke-økologisk øl:

 • Ærø IPA
 • Ærø Hertug Hans
 • Ærø Valnød
 • Dark Ale
 • Ærø Gylden
 • Ærø Stout Kong Arthur
 • Ærø Groll
 • Ærø Tang

Hertil en række sæson øl. Læs meget mere på bryggeriets hjemmeside.

Har du oplysninger om og/eller billedmateriale fra Rise Bryggeri, så kontakt venligst 

Ørbæk Bryggeri (1906-)

Ejere:

Niels Madsen (1906-1940)

Johannes Madsen (1940-1977)

N. Madsen (1077-1978)

Ørbæk Bryggeri aps (1978-1983)

Preben Faurholdt (1983-1994)

Niels og Nicolai Rømer (1996- )

Adresse:

Assensvej 38, Ørbæk

Hjemmesiden HER

Historien:

Ørbæk Bryggeri blev grundlagt i 1906 af Familien Madsen i hvis ejerskab det var i tre generationer. Bryggeriet blev bygget som et maltølsbryggeri og udvidet med hvidtølsproduktion fra 1914. På Fyn blev bryggeriet specielt kendt for dets stakitøl, som blev fremstillet af røgmalt fra bryggeriets eget malteri. Stakitøl var en overgæret, mørk øl, der havde en røget smag. Øllet blev leveret i femliters flasker, som blev anbragt i tremmekurve af træ - deraf navnet stakitøl.Fra 1947 begyndte man med mineralvandsproduktion ved siden af ølbrygningen.

I  maj 1948 opstod der brand på bryggeriet. Branden var så voldsom at stort set hele bryggeriet nedbrændte - kun murene stod tilbage efter slukningsarbejdet. Bryggeriet blev dog efterfølgende hurtigt genopbygget.

I slutningen af 1970'erne solgte Madsen-familien bryggeriet, der herefter førte en delvis slumrende tilværelse under forskellige ejere indtil det endeligt lukkede i 1994.

I 1996 overtog far og søn (Niels og Nicolai Rømer) Ørbæk Bryggeri, der stadig fremstod som et modelbryggeri på et "rigtigt håndværksbryggeri fra begyndelsen af århundredeskiftet" Bryggeriet var intakt: I de smukke gamle bygninger var der bryghus, tappekolonne og meget andet. Efter en del renovering af maskinpark og bygninger blev bryggeriet atter taget i brug i 1997.

Man startede med at producere økologiske sodavand og juice under navnet "NaturFrisk". I 2001 mente familien Rømer at tiden var moden til at genoptage ølproduktionen på Ørbæk Bryggeri - naturligvis en økologisk ølproduktion. Den første bryg - en Brown Ale" - var på gaden i 2002. Den første øl vandt en økologisk guldmedalje.

I 2005 indviede bryggeriet en helt ny hal på 250 m2 til brygning og gæring af de faste standardøl. Gennem de store vinduer i siden af tilbygningen, ses det imponerende 6000 liters computerstyrede brygværk fra Bavarian Brewery Technologies i skinnende højpoleret kobber med tilhørende gærings- og lagertanke.

Ørbæk Bryggeri fremstår nu som et industri-bryggeri, men samtidig har man bevaret det gamle håndværksbryggeri til brygning og udvikling af specialøl.

Man holder af historien på Ørbæk bryggeri og mange af de økologiske øl er inspireret af gamle brygteknikker og opskrifter. Nogle af bryggeriets øl er endda udviklet i samarbejde med Nyborg Slot, som kan dateres helt tilbage til før år 1200, og som har huset Danehoffet og nogle af Danmarks gamle dronninger og konger.

I 2009 begyndte de også at producere whisky på bryggeriet men den produktion blev i 2017 flyttet til Nyborg Destilleri, hvor Niels og Nicolai byggede et destilleri i de nedlagte værkstedsbygninger fra DSB Gods.

Alle produkter fra Ørbæk Bryggeri er fremstillet af økologiske råvarer.Ørbæk bryggeri benytter det gode vand, som pumpes op få meter fra Ørbæk kildens udspring. Ørbæk Bryggeri blev grundlagt i 1906 og har gennem årene haft kilden som symbol på sine etiketter.

En oversigt over bryggeriets omfattende produktion af øl og mineralvand kan findes på bryggeriets hjemmeside.