Kontaktinfo Faaborg

Lokalformand
Ole Mikkelsen
Tangmosen 22, 5600 Faaborg
Kasserer
Hanne-Marie Hansen
Slotsalleen 6c