Lokalafdelingens bestyrelse

Formand
Jannik Nielsen
Præstevænget 27
Næstformand
Ken Brandenborg
Dyrehavevej 10, 5800 Nyborg
Kasserer
Bjarne Kristensen
Bestyrelsesmedlem
Karsten Hviid
Bestyrelsesmedlem
Finn Mikkelsen
Bestyrelsesmedlem
Ole Carlsen
Bestyrelsesmedlem
Jørgen Bertelsen