Kontakt informationer

Lokalformand & arrangements udvalgs medlem
Ole Würtz
Lokalnæstformand & redaktør
Jan Ole Halkier
Lokalkassere, webmaster & arrangements udvalgs medlem
Karina Ludvig Sørensen
Bestyrelses & arrangements udvalgs medlem
Anette Ærboe Christensen
Bestyrelses medlem
Mette Skjødt Christensen
Revisor
Solveig Vester
Revisor supleant
Ove Kokholm
Arrangements udvalgs medlem
Peder Viborg
Nytorv 3N, 8800 Viborg
Arrangements udvalgs medlem
Henrik Lisby
Arrangements udvalgs medlem
Henrik Bruun Laursen
Arrangements udvalgs medlem
Svend Åge Carlsen

Bestyrelsen