Kontaktinfo

Lokalformand
Brian Brun Hansen
Lokalnæstformand
Ole Bjørnram
Lokalkasserer
Hanne Larsen
Lokalwebredaktør
Bart van der Sprong
Lokal bestyrelsesmedlem
Kim Jepsen
Lokal bestyrelsesmedlem
Gert Højer Petersen
Lokal bestyrelsesmedlem
Helle Nielsen