Kontaktinfo

Lokalforeningsformand
Flemming Starcke-Jensen
Danmarksgade 37. 9870 Sindal
Kasserer
Kent Jørgensen
Døvnældevej 10. 9800 Hjørring
Lokalredaktør
Arnold Simonsen
Silkehalevej 9. 9800 Hjørring
Lokalforeningsnæstformand
Lars Danielsen
1. Suppleant
Else-Marie Jensen
Faurholtvej 57. 9870 Sindal
2. Suppleant
Leif Jensen
Faurholtvej 57. 9870 Sindal