HER

Humle Bar


Aften indledtes med velkomst af lokalformanden - med udtrykt glæde over endelig at kunne mødes i dette forum igen.
Ved tilmelding til smagning skal man huske SÆRSKILT tilmelding til spisning. Tjek når du modtager bekræftelsen !

Jan mindes tidligere lokalformand og mange-årigt medlem Finn Peter Andersen, som vi desværre mistede i slutningen sidste år.
Han blev sendt bort med gode taler, hans elskede irsk folkemusik, en øl på kisten og et HØJT skum.
Æret være Finn Peters minde.

Vi betænkte ham med indtagelse af en Møns Bryghus Dronning Fanes brown ale.


Bent fik overakt diplom for bedste håndbryg til Årsmødet september sidste år.


Så gik vi til smagningen..

 1. Grønskov Bryg IPA på 5,3%
  Nydt i 2020.
  6 plads

 2. Så smagte vi en øl-cocktail som værten på Humle Bar var blevet inspireret til ved et besøg i Berlin :
  "Sweet" - Dunkel Weisse, jordbær sirup og Southern Comfort.

 3. Brouwerij van Honsebrouck Kasteel Barista på 11%
  Quaddruppel med tydelig chokolade smag. Det blev observeret at der var tydelig forskel i smagen mellem 2 forskellige flasker..
  Nydt juni 2020.
  2. plads

 4. Hancock Old Gambrinus Light på 9,6%
  Lys dobbeltbock lagret 1 år.
  Nydt juli 2021.
  4. plads

 5. Det lille Bryggeri Bryg 1200 på 10,7%
  Quaddruppel
  Nydt august 2021
  5. plads

 6. "Gl. Lundby Bryggeri", "Stærke Torben" på 8%
  Belgian strong ale.
  Nydt september 2021.
  7. plads

 7. Poppels All into It på 13,2%
  Imperial Stout.
  Nydt oktober 2021.
  3. plads

 8. Het Anker Gouden Carolus Blauw på 10%
  Quaddruppel
  Nydt november 2021
  1. pladsen

Fra senere Nyhedsbrev :

"Vi havde en rigtig god, sjov, hyggelig, oplysende og ikke mindst velsmagende smagning sidst, som Marianne stod for. Vi kom rundt om mange emner og øl og det viser bare at en smagning kan laves på mange måder og ikke behøver være på samme måde hver gang. Så er du frisk for at stå for en smagning, så hold dig ikke tilbage men henvend dig og vi tager en snak om det."

 

Fra Jette Vang-Ahlgren på lokalafdelingens Facebook :

"Super aften med Mariannes version ud i øllet og med en herlig tilgang af baggrunden for øllets tilblivelse👍🏻🍺🍺🍺🍺🍺🍺 og vi fik lige sat fokus på “Højt skum”"

I år er vi ikke forpligtet til at lave et referat, men der ville alligevel blive så meget tekst i nyhedsbrevet at jeg synes det var bedre hvis de to ting var adskilt. Der kan godt være enkelte emner som blev berørt som jeg ikke har nævnt her, da der netop ikke blev taget referat og det meste er nedskrevet efter hukommelsen.

 

Efter spisningen gik årsmødet i gang kl. 1900. Dagsordenen var næsten den vi kender, men der var et par ekstra punkter på, da der skulle vælges en afdelingsrevisor og suppleant til denne.

1. Valg af dirigent
2. Beretning om lokalafdelingen
3. Aflæggelse af regnskab
4. Valg af Lokalafdelingsformand
5. Valg af Afdelingskasserer
6. Evt. valg af Afdelingsnæstformand
7. Beslutning om antal menige bestyrelsesmedlemmer og evt. valg af menige bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af afdelingsrevisor og –suppleant
9. Eventuelt

 

Carsten Andersen blev pænt spurgt om han ville være dirigent og han påtog sig opgaven og førte os sikkert igennem årsmødet.

 

Formanden aflagde en kort beretning om året der var gået, både med smagninger, jubilæum, egen ølfestival og øllets dag. Herefter tog kasserer Michael over og oplyste om afdelingens økonomi. Regnskabet skulle i år ikke til godkendelse da vi stadig var en §13 afdeling, men derfor skjuler vi ikke noget. Afdelingen har igen i år opnået et overskud og det er et fint resultat taget i betragtning at der har været en del udskrivninger til arrangementer.

 

Her var det så at vi blev nødt til at skyde et ekstra punkt ind, da der var behov for en forklaring omkring skiftet til §14. Da det ikke var et direkte valg, var planen egentlig at oplyse om det under eventuelt, men der var en del spørgsmål til emnet og da det også har betydning for bestyrelsens sammensætning, blev årsmødet spurgt om det kunne godkendes at der blev ændret i dagsordenen. Det blev der hurtigt nikket ja til og mødet kunne fortsætte.

 

I år er sidste år som §13, hvor der næsten ikke var nogle regler, mens der fra næste år er krav om referat af årsmøde samt fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
Formanden havde taget kopier af vedtægterne og dem kunne medlemmerne læse i, imens der blev forklaret hvilken betydning skiftet har for afdelingen og for medlemmerne. Det er et skift der er tvunget ned over alle lokalafdelinger, så vi følger de gængse regler for foreningslivet. Det har ingen betydning for medlemmerne og kun lidt for bestyrelsen. Men det betyder blandt andet at vi skal have en revisor og en revisorsuppleant, som skal se kassereren over skulderen. I forvejen har vi en bankkonto, så den økonomiske del er der styr på. Vi havde dialog om vi skulle spørge en af de andre lokalafdelinger om de ville være revisor for os og omvendt, men vi blev enige om at det klarer vi selv.

 

Herefter kunne vi gå i gang med at sammensætte bestyrelsen.

 

Søren Petersen modtog genvalg som formand og Michael Rasmussen modtog genvalg som kasserer.

 

I dagsordenen står der “Evt, Valg af afdelings næstformand”. Grunden til dette er at det ikke er et krav at der skal være en næstformand, men vi blev enige om at det vil vi gerne fortsætte med og Bent Nørgaard modtog genvalg.

 

Der var stadig stemning for at der er et par menige bestyrelsesmedlemmer og Martin Bo Petersen og Jørgen Johansen modtog også genvalg.

 

Nu kom vi så til et nyt punkt, nemlig valg af afdelingsrevisor og suppleant. Efter lidt opfordring påtog Ole Hyldig sig posten som afdelingsrevisor og Claus Lücking som dennes suppleant.

 

Tillykke til alle.

 

Under eventuelt kom et emne op og vende, og det var et ønske om at smagningerne bliver annonceret tidligere, så man kan nå at planlægge arbejde og fritid i god tid. Vi planlægger nu på at vi hele tiden kan se 6 måneder frem. Indholdet er måske ikke helt på plads, men datoen vil fremgå.

 

Ydermere kom der et spørgsmål om ikke det var en ide at bestyrelsen var på valg på forskellige tidspunkter, så ikke hele bestyrelsen blev skiftet på en gang. Lige den del er ikke en del af vedtægterne, så vi prøver at høre landsbestyrelsen om det er noget vi kan aftale lokalt eller om der skal ske en vedtægtsændring. Forslaget/spørgsmålet er jo rigtig godt og det kan egentlig undre at det ikke allerede er sådan, så man netop undgår at hele bestyrelsen skifter. Men nu må vi se hvad svaret bliver.

 

Herefter blev årsmødet lukket ned og vi kunne gå til smagningen.

 

På bestyrelsens vegne
Søren Petersen
Formand Lokalafdeling Næstved

/Offentliggjort 12-10-2022

Maden var stegt flæsk med rødkål.

Formanden informerede om julefrokost og arrangementer det næste halve år.
Hvad angår det sidste så forsøges med fredag som fast dag.

[ Alle er lagt ind under Arrangementer ]

La Boutique har "verdens"premiere på nyt bryggeri :
Neighbourhood brewing company.
På ØJ Dag 3-11 - kl. 15 - 18.

Vi hørte om Carlsbergs ølgær og historer om dette.

Vi smagte :

 • Mogonzo [B] Mango på 3,6%
  Brygges på Delerium bryggeriet.
  2, plads.
 • Lindemanns [B] Oude Kriek på 7%
 • 3 fontainen Oude Kriek på 6,8%
 • Morte Subite Oude Kriek, lambic på 7%

  Oude = gamle. Kriek = kirsebær.

 • Vildgæret øl lavet af Jørgen Fogh Rasmussen på Hornbeer.
  Aldrig bragt i kommerciel handel. "Skoret" af Jan ved et besøg engang.

  8 år gammel..
 • Det lille Bryggeri Hindbær Lakrids Ale på 10,2%
  Fra 2020Limeted Edition.
  1. plads
 • Oud Beersel Oude Geuze på 6,5%
  3. plads
 • Tilquin Geuze på 7%
 • Cantillon 1900 geuze på 5,5%

 • Cantillon Iris geuze på 5%
  Fra 2003..

Nogle affalds-skåle blev brugt mere end andre..

De belgiske øl er købt gennem
https://www.bierhandelwillems.be/

De sure gamle mænd - Jan Vang-Ahlgren og Martin Bo Petersen :

/30-10-2022