Lokalbestyrelsen

Lokalbestyrelsen i Vejle
Lokalformand og regionsmedlem
Astrid Olufsen
Lokalnæstformand
Klaus Kristensen
Kasserer
Jørgen L. Poulsen
Lokalbestyrelsesmedlem
Jesper Gjørret Nielsen
Lokalbestyrelsesmedlem
Kjeld Jensen
Lokalbestyrelsesmedlem og regionsmedlem
Laurids Bloch Jensen
Lokalbestyrelsesmedlem
Leif Vindbjærg Nielsen
Lokalbestyrelsesmedlem og landsbestyrelsesmedlem
Michael Barrett Andersen
Lokalbestyrelsesmedlem
Peter Kristensen
Revisor
Tommy Bergmann
Revisorsuppleant
Bruno Poulsen