Årsmøde 2015

Onsdag d. 21/10-15 afholdt lokalafdelingen Fredericia årsmøde hvor ca. 65 deltog. Formanden bød velkommen, og der efter blev Bent Rochler valgt som dirigent. Efter at have konstateret at årsmødet var varslet rettidigt, fik formanden ordet.

Årets gang og foreningens arrangementer siden sidste årsmøde blev gennemgået med formandens fortælling samt fotos på skærm/lærred.


Efter beretningen var det tid til valg af formand. Den siddende formand, Anders Ousen, ønskede ikke at fortsætte som formand. Bestyrelsen havde den siddende næstformand, Kirsten Samsøe i forslag, og da der ikke var nogen protester imod dette, blev den nye formand Kirsten Samsøe.
Nu var det en ny næstformand, der skulle vælges, og her havde bestyrelsen peget på David Oxlund. Dette blev også godkendt af de fremmødte.  Da nu Anders trådte ud af bestyrelsen, skulle vi have valgt en ny ind. Bestyrelsen havde forespurgt nogle stykker, og Robert Markussen havde sagt, at han godt ville stille op. Da der ikke var andre, der ønskede at komme med i bestyrelsen, blev Robert valgt og budt velkommen i bestyrelsen.


Bestyrelsen ser nu således ud:

Kirsten Samsøe, formand
David Oxlund, næstformand og depotforvalter
Bent Rochler, økonomiansvarlig
Claus Markussen
Peter Kümmel-Nielsen
Kuno Rasmussen
Robert Markussen

 

Efter valget til bestyrelsen, var tiden kommet til, hvor der skulle uddeles diplomer for dette og hint.

Diplom til Årets håndbryggede øl i Fredericia 2015, valgt på lille øllets dag: Deporter fra Brygværkstedet Depotgården.

Diplom for årets værtshus 2015/2016, valgt af deltagerne i sommerens pub-crawl: Eriksens Vinhandel. Indstillingen er sket ud fra følgende kriterier: Hygge, øludvalg, betjening og value for money.

Diplom for årets øl 2015, valgt på øllets dag: Sorte Buller fra Lillebælts Bryghus.

Årets ølentusiast 2014/2015: Indstillingen er sket på baggrund af en ekstraordinær indsats for udbredelse af - og kendskabet til godt kvalitetsøl.

Traditionen tro har vi i bestyrelsen mulighed for at udnævne nogen, der har gjort et ekstraordinært arbejde gennem året, og denne gang valgte vi 2 ildsjæle, som på hver sin måde har gjort et godt arbejde for foreningen, nemlig Erling Juhl for hans store arbejde med at få bryggerier m.m. tilknyttet øllets dag med stor succes, og vores kok og elmand, Søren Pedersen, som laver mad til os bl.a. på lille øllets dag, og som gennem årene har stået for nogle arrangementer hvor vi har lavet mad med øl, og som også er en stor kapacitet på både lilleøllets dag og øllets dag.

Efter uddeling af diplomer, var vi nået til evt. og her var der ikke nogen, der havde noget til.

Dirigenten takkede for god ro og orden, og nu var tiden kommet til aftenens ølsmagning.

Bestyrelsen havde fået kunstbryggeriet Far & Søn fra Sydfyn, til at komme og afholde smagningen.


De havde medbragt 5 øl til smagningen samt et udvalg af dejlige oste og brød. ”Far” fortalte om de forskellige øl, og baggrunden for at de var startet som kunstbryggere.
De havde medbragt forskellige ”smagsprøver” som man forsøgsvis kunne prøve at tilsætte de forskellige øl for at se/smage hvad det så blev til.

Vi smagte:
Far & Søn Farmhouse, Ale, 8%
Far & Søn IPA, 6%
Far & Søn Skotsk ale med Fynsk honning, 7%
Far & Søn Stout med Figner og humle, 8%
Far & Søn Porter, 5%

Efter smagningen og ostespisningen, var det tid til at takke af for denne gang.
Den nye bestyrelse håber vi ses til mange øloplevelser i det kommende år. Vi glæder os til at dele oplevelserne med jer.