Årsmøde 2017

Traditionen tro blev medlemmerne budt velkommen af lokalafdelingens formand Kirsten Samsøe. En speciel velkomst til lokalafdelingens nye medlemmer (herunder Pia og Tex).

Af hensyn til de nye (og genopfriskning for gamle medlemmer) fortalte Kirsten lidt om foreningens virke og hun kom også med en lille reprimande om at tilmelde sig arrangementerne i god tid, så bestyrelsen kan sikre, at der er saltstænger nok.

Kirsten præsenterede også Skyggekabinetet.

Husk at kigge på hjemmesiden og især - hvor arrangementerne skal være.

Bent Richter blev valgt som dirigent, hvilket han slet ikke var forberedt på.

Bestyrelsens årsberetning blev fremlagt af hele bestyrelsen.

Valg af formand: Kirsten fortsætter

Valg af næstformand: Robert fortsætter

Valg af menige bestyrelsesmedlemmer: Pt. 6 medlemmer. Flere vil gerne være med, så vi lader antallet stige til 7. Ingen invendinger imod dette.

Peter Kummel har valgt at takke af

Hans og Kuno træder ind

Alex, Merian og Bent vil gerne fortsætte. Bent er blevet tvunget, påstod han :-)

Evt.

Hvorfor har vi ikke økonomi i lokalafdelingen? Vi har valgt at køre lokalforeningen uden selvstændig økonomi. Vi finansierer selv vores arrangementer. Spørgsmål om man kan spare udsendelsen af DØE blad ØLentusiasteN. Bent svarede, at det skal tages op i landsbestyrelsen. En anden vil meget gerne fastholde bladet frem for at skulle læse det på en skærm.

Hvad går kontingentet så til? Principielt får man kun bladet. Men også et medlemskab af en interesseorganisation. Også mulighed for smagning i andre lokalafdelinger. Der laves mange gode arrangementer rundt i landet. Carsten Ivrig fremfører også Tour de bier.

Øl og mad arrangementet bliver efterspurgt. Det kommer til november.

Carsten: Tænk på hvilken uge arrangementerne holdes. Fordel dem på lige og ulige numre.

Bent afsluttede mødet og gav ordet til formanden.

Uddeling af diplomer og ølgaver.

Diplomer
Årets håndbryggede øl fra Lille Øllets Dag: Hyper Brewery - Black passion

Årets udskænkningssted: Café Mair's
Årets øl i Fredericia fra Ølletsdag: Hop Bottle Brewery - Hop Men's IPA
Årets Ølentusiast: Erling Juhl for hans store indsats ifm. Ølletsdag

Ølgaver
Rudy Mortensen for hans slid som webmaster gennem mange år
Peter Krummel for hans indsats i lokalbestyrelsen
Michael fra Generalen for låne af lokale og støtte