Referat af Ekstraordinært årsmøde 2023

Ekstraordinært Åsmøde i Danske Ølentusiaster Viborg Afd. 06.12.2023 i Bryggerstuen

Ekstraordinært Årsmøde i DØE den 06.12.23, Viborg Afd. afholdt på bryggerstuen, Viborg Bryghus.

14 medlemmer deltager

Formand Jan Ole Halkier byder velkommen. Dagsorden fremlægges.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af Lokalafdelingsformand
4. Valg af Afdelingskasserer
5. Valg af Afdelingsnæstformand
6. Eventuelt


Ove Berg Andersen vælges til dirigent, han konstaterer at mødet er lovligt indvarslet.
Jan Ole Halkier vælges til referent.
Jan Ole orienterer om begrundelsen for det ekstraordinære møde.

Valg af formand, Ole Würtz.

Jan Ole Halkier vælges til næstformand.

Karina Ludvig Sørensen bliver valgt til kasserer.

Anette Ærboe overgår som mening medlem

Ny formand, Ole Würtz, takker for valget og takker tidl. formand og næstformand for indsatsen de
sidste 7 år.

Evt:
Jan Ole: Vi skal have nedsat et udvalg der kan tage sig af planlægningen af Øllets dag 2024
God debat om opgaven.

Følgende meldte sig.:
Lene Kokholm
Peder Viborg
Jess-Ole Jensen
Henning Laursen.
René Sørensen (som rådgiver og kontaktformidler)
Ove Kokholm melder sig som ”transport medlem”


Det foreslås at Arrangementsudvalget og Øllets Dag udvalget mødes så hurtigt som muligt, og at
der findes en tovholder til Øllets Dag udvalget.