Referat af årsmøde 2023

Åsmøde i Danske Ølentusiaster Viborg Afd. 29.09.2023 i Bryggerstuen

Årsmøde i DØE den 28.09.23, Viborg Afd. afholdt på Munken, Viborg Bryghus.

19 medlemmer deltager, der er spisning inden. René Sørensen afholder ølsmagning bagefter.

Formand Jan Ole Halkier fortæller at Carlsberg har doneret en del af deres jubilæumsøl Carlsberg Brut til DØE og i aften bliver der foræret én øl til hvert fremmødt medlem.

Ole Würtz vælges til dirigent, han konstaterer at årsmødet er lovligt indvarslet.

Anette Ærboe vælges til referent.

 

Formandens beretning. (vedhæftet).

Regnskab:

Kasserer Karina Ludvig Sørensen fremlægger regnskab og der er et overskud på kr. 3,925,93, i alt i kassen kr. 11.213,18.

 

Div. kommentarer:

Der kommenteres på hvor mange penge der betales i kontingent og hvor lidt vi får igen.

Skal vi fortsat samle penge ind? Vi kan bruge nogle af pengene på at få en smagning med en udefra… tilskud til udflugt.

Obs. at der skal være lidt til at dække underskud ved en smagning…..

 

René Sørensen: DØE har været med til at fremme div. Øl.

Meny Fabrikvej har p.t. Midtjyllands største udvalg af specialøl.

Som medlem får man rabat div. steder.

Hvad går vores penge til? – bl.a. er de gået til en ny hjemmeside…..

 

Regnskabet godkendes – skal indsendes til DØE snarest muligt.

 

 

Valg af formand, Jan Ole Halkier genopstiller ikke.

Karina Ludvig Sørensen vælges til formand.

Jan Ole Halkier vælges til næstformand.

Anette Ærboe bliver valgt til kasserer.

Der opfordres til at næste år er det ikke Tordenskjolds soldater, der stiller op, så kom frit frem.

Skal der være flere bestyrelsesmedlemmer? Forslag at der forhøjes til 5 i alt.

Vi stemmer og beslutter at vi gerne vil have 5 i alt.

Mette Skjødt melder sig sammen med Ole Würtz og de vælges.

 

Således er bestyrelsen:

Formand Karina Ludvig Sørensen

Næstformand Jan Ole Halkier

Kasserer Anette Ærboe

Mette Skjødt

Ole Würtz

 

Aktivitetsudvalg skal vælges:

Der opfordres til at der fastlægges datoer for hele året snarest, så datoerne kan komme i bladet.

Bo genopstiller ikke.

 

Aktivitetsudvalg er således:

Svend Åge Carlsen

Henrik Lisby

Ole Würtz

Peder Viborg

Henrik Bruun Laursen

Anette Ærboe

Karina Ludvig Sørensen

Første møde i aktivitetsudvalget er 25.10. kl. 19 hos Karina.

Revisor Solveig Vester

Revisorsuppleant Ove Kokholm.

 

Evt.

Kim:

Ifm. Den Lille Ølfestival var der andre medlemmer der kom ind for at skænke øl, det var en god oplevelse.

Formand Jan Ole har hver gang skrevet ud og spurgt om nogen kunne hjælpe.

Ulrik og Vibeke vil gerne hjælpe til arrangementer.

 

Karina:

Er der nogen der kunne have lyst til at tage sig af hjemmesiden og Facebook.

JO vil gerne fortsætte med at opdatere Facebook.

Hjemmesiden vil Solveig gerne forsøge sig med at vedligeholde.

Karina fortsætter som den der sender mails ud til medlemmer.

René: Dejligt at der er nogen der melder sig til at hjælpe med det hele.

 

Ove Kokholm:

Hvordan med udløbsdato på medlemskort? Det står der ikke…..

Svar: Når man ikke har betalt får man ikke adgang til sit medlemskort på Ale.dk

Vi konstaterer at der er behov for hjælp til at få Medlemskortet på telefonerne.

 

Obs. På at der ikke bliver divergerende datoudmeldinger til arrangementer.

Dette tages til efterretning.

 

 

Ole Würtz takker som dirigent for god ro og orden.

 

Ny formand Karina takker Jan Ole Halkier og Peder Viborg for indsatsen som tidl. formand og næstformand, et job de har varetaget i   7 år.