Referat fra bestyrelsesmøde 17/4-2024

Referat fra bestyrelsesmøde 17/4-2024

Dagsorden 1) Erfaringer fra afholdte arrangementer siden det ordinære Årsmøde

SEP 23.
2) Arrangementudvalget Opgave Ansvar
3) Økonomi
a) Indtægter; DØE, arrangementer og auktioner.
b) Udgifter; BST arbejde og arrangementer.

4) Synlighed og gennemsigtighed i vores arbejde.
5) Arrangementer resten af sæsonen
a) Den lille ølfestival
b) Øllets dag.
6) Evt.

1.

Det var en rigtig god ide med 6 mands borde. Det forsøger vi igen.
Der var blevet stillet forslag om et arrangement med en reel spisning.
Dette overgives til arrangement udvalget.
Øl og ost arrangementet gav ca. 700 kr i overskud
Måske skal vi forsøge med bindende tilmeldinger via mobilepay.
Der blev diskuteret for og imod.
Vi fortsætter med at deltage i stormødet i Odense
Medlemmer i Viborg: 73 medlemmer
Medlemmer regionalt: Ved det ikke

2.

Der skal defineres hvilke roller og ansvar medlemmerne i udvalget har.
Det foreslås at hvert medlem får ansvar for et arrangement.
Råderummet for et arrangement ca. 3000 kr.

3.

Returmidlerne fra hovedorganisationen kan vi stadig ikke ”røre” Karina
kontakter Rie eller Allan
Til bestyrelsesmøderne vil vi gerne have en form for oversigt (rapport)
over hvordan vores økonomi ser ud.
Ole lufter ideen om at holde en sommerfest i juni -25

4.

Det tilstræbes at arrangementer kommer på diverse medier så hurtigt
som muligt. Dette kræver at der udarbejdes en omtale / beskrivelse af
arrangementet, indeholdende indhold, sted, tidspunkt og pris.
Det blev aftalt at der udarbejdes referater fra alle møder afholdt i DØE
regi.

5. a) Vi deltager som vi plejer. Har Ølluminati brug for hjælp, stiller vi op.

Vi har vores eget bord.
b) Poletsystem: 10 kr/10 cl. Bryghuse der deltager med fremmøde
afregnes med 8 kr/10 cl. DØE får 2 kr.
Bryghuse der ikke selv er til stede afregnes ikke. DØE får 10 kr.
DØE afsætter 2 mand til styring og optælling af poletter.
René sørger for en køletrailer. Vi skal have fundet ud af om det er 400V
eller 230V og hvilken spænding der er på pladsen.

6.

Oprydning i gamle Messenger grupper. Ikke aktive eller dubletter
slettes.
Det samme gælder for FaceBook.
Mailadresser på bestyrelsen:
mettesc@godmail.dk
kl@ale.dk
ow@ale.dk
jan.ole.halkier@ale.dk
aerboe@fibermail.dk
Næste møde 19/6-24